meniu-catalog-reviste.jpg muzica teatru
arte
educatie reviste
varia


Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi a creat numeroase oportunităţi de manifestare a cercetării ştiinţifice şi creaţiei artistice, performanţa decurgând tocmai din echilibrarea judicioasă a celor două, ce constituie un mijloc profesional de afirmare şi de evaluare a activităţii profesorilor şi studenţilor.

Activitatea de cercetare şi creaţie este organizată pe Universitate, Facultăţi şi domenii de specializare, polarizîndu-se în puncte strategice: Centre de cercetare: 1. Ştiinta muzicii; 2. Arta Teatrului - Studiu şi creaţie; 3. Estetică şi creaţie artistică; 4. CREART - conservare, restaurare şi arte plastice; 5. Centrul de Studii şi Cercetări Interculturale al I.P.P.C; 6. Centrul de Cercetare a Artei Medievale "Vasile Drăguţ".

Vezi revistele

carte

Revista ARTES // http://artes-iasi.ro

Conţinutul şi periodicitatea sa a fost în strânsă legătură cu Simpozionul naţional de muzicologie „Ştiinţa muzicii”, organizat, începând cu 1997, de Universitatea de Arte „George Enescu”, cu Simpozionul naţional de muzicologie „Identitate si contextualitate in muzica romanesca contemporana’ initiat de aceeasi institutie in 2007 şi cu obiectivele Centrului de cercetare „Ştiinţa muzicii”, acreditat CNCSIS în 2004.

REVISTA ARTES NR.14 / 2014
CENTRUL DE CERCETARE „ŞTIINŢA MUZICII”http://artes-iasi.ro

 • Volumul al 14-lea al revistei ,,Artes” conține o serie de comunicări susținute în cadrul Conferinţei Internaționale de Muzicologie organizată în perioada 4-7 iulie 2013 de Universitatea de Arte ,,George Enescu” din Iași în colaborare cu Regional Association for the Balkan Countries of the International Musicological Society (IMS), cu tema ”Musical Romania and the neighbouring cultures: traditions, influences, identities”. Autorii sunt cercetători din Grecia, Croaţia, Serbia şi România. De asemenea, au fost incluse în volum alte patru studii, semnate de specialişti din Iaşi, Bucureşti şi Timişoara, care contribuie la lărgirea tematicii propuse inițial. Revista apare în variantă bilingvă româno-engleză, traducerile fiind realizate prin grija autorilor.
 • ISSN 1224-6646
 • 154 pagini / Format B5
 • Pret 20 RON

Revista Artes nr. 13 / 2013 Studii Bizantine Centrul de cercetare
„Știința muzicii”responsabil editie Lect. univ. Dr. Gabriela Pavâlcu-Vlahopol http://artes-iasi.ro/

 • Revista Artes publica studii şi articole ştiinţifice de muzicologie semnate de cercetători, profesori şi doctoranzi de la prestigioase instituţii de învăţământ superior artistic din ţară si din străinătate. Începând cu numărul 4, profilul său tematic devine exclusiv muzical. Conţinutul şi periodicitatea sa a fost în strânsă legătură cu Simpozionul naţional de muzicologie „Ştiinţa muzicii”, organizat, începând cu 1997, de Universitatea de Arte „George Enescu”, cu Simpozionul naţional de muzicologie „Identitate si contextualitate in muzica romanesca contemporana’ initiat de aceeasi institutie in 2007 şi cu obiectivele Centrului de cercetare „Ştiinţa muzicii”, acreditat CNCSIS în 2004.
 • ISSN 1224-6646
 • 268 pagini / format B5
 • Pret 25 RON

Revista Artes nr. 12 / 2013 Centrul de cercetare
„Știința muzicii”Responsabil editie: Lect. univ. Dr. Gabriela Pavâlcu-Vlahopol http://artes-iasi.ro/

 • Revista Artes publica studii şi articole ştiinţifice de muzicologie semnate de cercetători, profesori şi doctoranzi de la prestigioase instituţii de învăţământ superior artistic din ţară si din străinătate. Începând cu numărul 4, profilul său tematic devine exclusiv muzical. Conţinutul şi periodicitatea sa a fost în strânsă legătură cu Simpozionul naţional de muzicologie „Ştiinţa muzicii”, organizat, începând cu 1997, de Universitatea de Arte „George Enescu”, cu Simpozionul naţional de muzicologie „Identitate si contextualitate in muzica romanesca contemporana’ initiat de aceeasi institutie in 2007 şi cu obiectivele Centrului de cercetare „Ştiinţa muzicii”, acreditat CNCSIS în 2004.
 • ISSN 1224-6646
 • 178 pagini / Format B5
 • Pret 25 RON

REVISTA ARTES NR. 11 / 2011
CENTRUL DE CERCETARE „ŞTIINŢA MUZICII”http://artes-iasi.ro

 • C U P R I N S 1) Analize structurale şi stilistice Liliana Gherman: Opera Oedip de George Enescu şi opera-oratoriu Meşterul Manole de Sigismund Toduţă - două ipostaze complementare ale spiritualităţii româneşti 7 Loredana Iaţeşen: Tendinţe expresioniste în opera românească din primele decenii ale secolului XX 15 Cristina Maria Bostan: Dmitri Şostakovici – exponent al muzicii naţionale ruse în secolul XX - Opera Lady Macbeth din Mţensk, între tradiţie şi modernitate 23 Claudia Nezelschi: Opera Zamolxe de Liviu Glodeanu la confluenţa între muzică, matematică şi teologie 29 Ciprian Ion: Constantin Georgescu - regăsirea unui destin şi a unui univers sonor 35 Anca Leahu: Structuri sintactice şi timbrale în Simfonia II – „Aliaje”, de Anton Zeman 47 Zamfira Dănilă: Prelucrarea monodiei bizantine, postbizantine şi a melodiilor de colindă psaltică în creaţia lui Viorel Munteanu 57 Andrei Hrubaru-Roată: Fibonacci perennis - De la W.A. Mozart la L. Bernstein 87 2) Analize stilistico-interpretative Dorina Iuşcă Viorel Munteanu: Condiţionări situaţionale ale evaluării interpretării muzicale 99 Andrei Enoiu-Pânzariu: Sonatele beethoveniene pentru pian – repere editoriale 113 Raluca Pânzariu: Aspecte stilistico-interpretative ale pianisticii reflectate în creaţia compozitorului Isaac Albéniz (1860 – 1909) 129 Ionela Butu: Dissonance op. 34 nr. 13 de S. Rahmaninov. Analiză stilisticointerpretativă 137 3) Analize estetice şi sociologice Elena Pîrvu: Modernism sau modernitate? 143 Rosina Caterina Filimon: Muzica subliminală benefică 153 Adrian Leonard Mociulschi: Arta şi comunicarea în masă 165
 • ISSN 1224-6646
 • 172 pagini / Format B5
 • Pret 25 RON

REVISTA ARTES NR. 9-10 / 2010
CENTRUL DE STUDII „ŞTIINŢA MUZICII”
CERCETARE 2009http://artes-iasi.ro

 • CUPRINS I) Identitate şi contextualitate în muzica românească contemporană Viorel Munteanu: Roman Vlad 90 7 Laura Vasiliu: Importanţa muzicologiei lui Roman Vlad în contextul ştiinţei muzicale din a doua jumătate a secolului XX 13 Adrian Pop: Stil şi strategie 21 Dan Dediu: Hiperstilul – o încercare de fundamentare a unei metode de compoziţie 26 Alex Vasiliu: Creaţii inedite de Richard Oschanitzky 31 Liliana Gherman: Alexandru Paşcanu – In memoriam 47 Gheorghe Duţică: O abordare tipologică a invarianţilor structurali în creaţia lui Sigismund Toduţă. (1) Monodia-Heterofonia 56 Diana-Beatrice Andron: Ciaccona în viziunea simfonică a lui Anatol Vieru: Simfonia a V-a „Peste vârfuri”” 79 Călin Fărcăşel: Sonata pentru flaut solo în creaţia compozitorului Dan Voiculescu 98 Loredana Elena Marus: Univers imagistic şi expresie muzicală în Carte fără Sfârşit… pentru pian solo de Dan Voiculescu 105 II) Ştiinţa muzicii. Istoriografie muzicală. Teorie şi analiză Gabriela Ocneanu: Pripealele lui Filotei monahul şi răspândirea lor în lumea ortodoxă 123 Irina Zamfira Dănilă: Concepţia lui Teodor Teodorescu despre prelucrarea corală a muzicii psaltice 140 Carmen Chelaru: A fi sau a nu fi convenţional! Intersecţii ale cercetării muzicologice cu interpretarea artistică 149 Loredana Iaţeşen: Particularităţi ale sincretismului în drama cu muzică Die glückliche Hand de Arnold Schönberg 171 Cristina Andra Răducanu: De la structură la interpretare în Studiile simfonice op. 13 de Robert Schumann 187 Eugenia Maria Paşca: Repertoriul vocal–instrumental contemporan românesc pentru vârstele timpurii 203 Rosina Caterina Filimon: Arhitectura şi muzica: Pavilionul Philips şi Poème électronique 216 III) Colaborări Tomoko Siromoto: Beginning of Western Music Education in Japan 228 Małgorzata Waszak: Karol Szymanowski – Heading Warsaw’s Conservatoire of Music 238 Aurelia Simion: Anton Rubinstein – Concepte şi metode privind studiul pianului 250 Alicja Gronau-Osińska: The Integration of Form in The Poem - Requiem for Symphony Orchestra 257 Maria Toronciuc: Viorel Munteanu – Sonata pentru vioară şi pian. Analiză tehnico-interpretativă 312 Ionela Butu: Memoria muzicală – valenţe didactice şi interpretative 328 Lucia Diaconu: Estetica şi poietica interpretării muzicale 334
 • ISSN 1224-6646
 • 338 pagini / Format B5
 • Pret 30 RON

REVISTA ARTES NR. 8 / 2009
CENTRUL DE STUDII „STIINTA MUZICII”
CERCETARE 2008http://artes-iasi.ro

 • Prezentul volum cuprinde comunicri prezentate de muzicologi din Iai, Bucureti i Chiinu la simpozionul cu tema Identitate i contextualitate stilistic în creaia contemporan româneasc desfurat la Iai, în cadrul Festivalului muzicii româneti ediia a XII-a serie nou 3-10 octombrie 2008, comunicri prezentate la simpozionul tiina muzicii al Catedrei de Muzicologie a Facult&ii de Compozi&ie, Muzicologie, Pedagogie muzical i Teatru din cadrul Universit&ii de Arte „George Enescu precum i câteva studii primite din &ar sau din strintate a cror publicare am socotit-o oportun. Traducerea rezumatelor (în limba englez, doar unul în german) a fost realizat prin grija înii autorilor sau de ctre Prep. univ. Maria-Cristina Misievici de la Universitatea de Arte „George Enescu”. Men&ionm totodat c, pentru a conferi unitate volumului, am folosit în redactarea notelor de subsol sau bibliografice indica&iile oferite de lucrarea TEHNICA SCRIERII ACADEMICE semnat de 8erban C. Andronescu, aprut la Editura Funda&iei „România de Mâine”, Bucureti 1997.
 • ISSN 1224-6646
 • 280 pagini / Format B5
 • Pret 25 RON

REVISTA ARTES NR. 7 / 2008
CENTRUL DE STUDII „ŞTIINŢA MUZICII”
CERCETARE 2007http://artes-iasi.ro

 • Prezentul volum cuprinde comunicări prezentate de muzicologi din Iaşi, Bucureşti, Cluj şi Chişinău la simpozionul cu tema Identitate şi contextualitate stilistică în creaţia contemporană românească desfăşurat la Iaşi în octombrie 2007 în cadrul Festivalului muzicii româneşti ediţia XI-a serie nouă precum şi câteva studii care se încadrează în aceeaşi tematică. Traducerea rezumatelor (în limba engleză, doar unul în franceză) a fost realizată prin grija înşişi autorilor sau de către Prep. univ. Maria-Cristina Misievici de la Universitatea de Arte „George Enescu”.
 • ISSN 1224-6646
 • 144 pagini / Format B5
 • Pret 20 RON

REVISTA ARTES NR.6 / 2008
CENTRUL DE CERCETARE "STIINTA MUZICII"http://artes-iasi.ro

 • Textele cuprinse in acest volum au fost elaborate in perioada care s-a scurs de la aparatia revistei ARTES nr. 5 (2005). Ele apartin unor muzicieni din Iași și din alte centre universitare (București, Cluj, Galați). Este vorba fie de conferinte sustinute in cadrul Universitatii de Arte ”George Enescu”, fie de comunicari in cadrul unor simpozioane din aceeai institutie, fie de studii doctorale, fie de rezultatul unor investigatii izvorate din preocupari personale și care se dezvaluie pentru prima oara cu aceasta ocazie. Provenienta diferita explica diversitatea tematica, modalitatea de prezentare precum și dimensiunea în fiecare caz. Includerea în volum a urmarit o eșalonare logica pe criterii de continut. Traducerea rezumatelor in limba engleza a fost realizata prin grija inșiși autorilor sau de catre Prep. univ. Maria-Cristina Misievici de la Universitatea de Arte ”George Enescu”.
 • ISSN 1224-6646
 • 190 pagini / Format B5
 • Pret 25 RON

REVISTA ARTES NR.5 / 2005
CENTRUL DE STUDII „STIINTA MUZICII”
CERCETARE: ANUL 2004http://artes-iasi.ro

 • CUPRINS LAURA VASILIU: Laudatio Pascal Bentoiu PASCAL BENTOIU: Omul de cultura in lumea contemporana GHEORGHE FIRCA: Conota]ii fluctuante ale termenilor de armonie si de filarmonica in viata artistica romaneasca GABRIELA OCNEANU: Apartenenta manuscrisului 1060 de la Lvov la scoala de la Putna GHEORGHE DUTICA: Simfonia I — Glossa de Viorel Munteanu LUMINITA DUTICA: Aspecte ale multivocalitatii in creatia muzicala a lui Zeno Vancea LAURA VASILIU: Macroforma genului MIHAELA-LIDIA CORDUBAN: Intoarcerea la Bach LILIANA GHERMAN: Sonatele lui Domenico Scarlatti - Cateva consideratii asupra formei VICTORIA MELNIC: Genurile bisericesti in creatia lui Hector Berlioz GABRIELA PAVALCU: Modalitati de prelucrare polifonica in Octetul pentru instrumente de suflat de Igor Stravinski ROMEO COSMA: Directii, orientari, tendinte in muzica de jazz din a doua jumatate a secolului XX VALENTINA SANDU-DEDIU: Despre muzicologia si critica muzicala in actualitatea romaneasca MARILENA LUIUZ: Tragedia — conceptualitate si istoricitate CATALIN SAVA: Muzica si timp — Provocari ale contemporaneitatii LOREDANA IATESEN: Muzica contemporana - Fascinatie sau sperietoare? ADA BURLUI: Pledoarie pentru o filozofie a cantului IOAN FLORIN DIACONU: Conditionari psihologice ale citirii la prima vedere ROSINA CATERINA FILIMON: Efectul Mozart — Sonata KV 448
 • ISSN 1224-6646
 • 248 pagini / Format B5
 • Pret 25 RON

REVIEW OF ARTISTIC EDUCATION // http://rae.arts.ro

Proposed thematic covers diverse directions of research in the field of artistic and intercultural education and areas connected to it impacting on the development of the Romanian and European education.

Review of Artistic Education nr 11-12 / 2016Editor, responsible for the issue: Prof. PhD.Eugenia Maria Pasca
http://rae.arts.ro/

 • ISSN = 2069 – 7554

REVIEW OF ARTISTIC EDUCATION Nr. 9 - 10 / 2015Editor, responsible for the issue: Prof. PhD.Eugenia Maria Pasca
http://rae.arts.ro/

 • CONTENTS ARGUMENT…………………………………………………………….................................6PART I: MUSIC……………..………………………………………………………………..7 1.THE DYNAMIC MUSICOLOGY AS A CURRENT TREND IN THE THEORY OFMUSIC / Ion Gagim / Professor PhD Hab. /„Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…………………………………………………………………………..7 2.NATIONAL AND UNIVERSAL TRENDS IN THE MODERN SYSTEM OF MUSICEDUCATION IN MOLDOVA / Margarita Tetelea / Associate Professor PhD /„Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia ………………………………………....18 3.THE TEXTBOOK OF MUSICAL EDUCATION AT SCHOOL DEBUT / Marina Morari /Associate Professor PhD / „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia………………………………………………………………………………...……26 4.THE INTERPRETIVE PERFORMANCE AS A RESULT OF MUSICAL ANDARTISTIC COGNITION / Lilia Granețkaia / Associate Professor PhD / „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…………………………………………….….35 5.IULIA BUCESCU – BASES OF MUSICAL TEACHING: NOVELTY - ORIGINALITY –CREATIVITY / Luminița Duțică / Associated Professor PhD / „George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania………………………………………………………………...….42 6.THE METHODOLOGICAL MODEL OF MUSICAL KNOWLEDGE TEACHING-FORMATION AT PUPILS / Viorica Crișciuc / Lecturer PhD., „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…………………………………………….….51 7.THE CONCEPT OF MUSIC INTROSPECTION AT MUSIC EDUCATION LESSON /Marina Caliga / Lecturer, Doctoral Candidate / „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…………………………………………………………………...……57 8.PSYCHOPEDAGOGICAL AND MUSICOLOGICAL GUIDELINES OF CURRICULUMELABORATION FOR THE MUSICAL AND ARTISTIC EDUCATION / Tatiana Bularga / Associate Professor PhD / „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…………………………………………………………………………...…………61 9.DIDACTIC GAME - AS PART OF ENCOURAGEMENT AND DEVELOPMENT OFSTUDENTS’ CREATIVITY AT THE LESSONS OF SOLFEGGIO / Mîndrilă Tamara / Teacher, Music and Pedagogical College, from Bălţi, Republic of Moldavia……….…….68 10.MOVING TOWARDS OR AWAY FROM A SHARED EUROPEAN IDENTITY:INTERSECTIONS BETWEEN POLITICS, CHRISTIANITY, AND MUSIC / Rossella Marisi / Doctoral Candidate, Italy / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania……………………………………………………………………………………....74 11.FROM PREEMINENCE TO BALANCE: A COMPARATIVE VIEW BETWEENCOURT DECISIONS AND VIOLIN-KEYBOARD SONATAS / Flavia Marisi / Doctoral Candidate, Ghent University from Ghent of Belgium……………………………………….83 12.THE INTELLECTUAL DIMENSION OF THE MUSICAL - ARTISTICPERFORMANCE / Vladimir Babii / Professor PhD / „Alecu Russo” State University from Balti, Republic of Moldavia……………………………………………………………….…91 13.MOTIVATION AS AN IMPORTANT ELEMENT OF STANDING MUSICALEDUCATION / Marina Cosumov / Lecturer PhD / „Alecu Russo” State University from Bălţi , Republic of Moldavia……………………………………………………….……..….97 14.TEHNICAL AND INTERPRETIVE MENTAL CONCEPT / Luminița Guţanu / LecturerPhD /“Spiru Haret” University from Bucharest of Romania…………………………...….102 15.PEDAGOGICAL IMPLICATIONS OF MUSIC CRITICISM APPROACHES / LoredanaViorica Iațeșen / Lecturer PhD / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania……………………………………………………………………………………..106 4 16.TRADITIONAL AND INNOVATIVE METHODS OF TEACHING FORMS ANDMUSICAL ANALYSIS / Gabriela Vlahopol / Lecturer PhD, “George Enescu” University of Arts from Iași of Romania………………………………………………………………..…114 17.MUSICAL EXPERIENCE AS PREDICTIVE FACTOR OF AESTHETIC REACTION:A REVIEW OF LITERATURE / Dorina Geta Iușcă / Lecturer PhD / „George Enescu” University of Arts from Iași of Romania……………………………………………….…..122 18.GORDONIAN IMPLICATIONS IN POLISH MUSIC PEDAGOGY: BYDGOSZCZSCHOOL MODEL / Paweł Trzos / Assistant PhD / “Kazimierz Wielki“ University from Bydgoszcz of Poland……………………………………………………………………..…128 19.DIVERSITY IN PIANO SIGHT-READING: PREPARATORY INVESTIGATION /Tomoko Siromoto / Independent scholar PhD / from London of United Kingdom and Japan……………………………………………………………………………………..…..137 20.THE TYPOLOGY OF PROSOMOIA IN BYZANTINE MUSIC. AUXILIARY TOOLSTO MEMORIZE PROSOMOIA IN THEIR ORIGINAL METRIC PATTERN / Adrian Sîrbu / Assistant Doctoral Candidate / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania..................................................................................................................................142 21.MUSIC AND CLASS CLIMATE IN LOWER SECONDARY EDUCATION / EvaKrálová / Assistant PhD / “Alexander Dubček University“ from Trenčín of Slovak Republic / Maciej Kołodziejski / Associate Professor PhD Hab. / “Academy of Humanities” from Pułtusk of Poland………………………………………………………………………...…152 22.POTENCY OF MUSIC AND MOVEMENT STIMULATION IN THE HEALTH CAREOF PATIENTS WITH PARKINSON´S DISEASE / Nikoleta Poliaková / Assistant PhD / “Alexander Dubček University“ from Trenčín of Slovak Republic / Eva Králová / Assistant PhD / “Alexander Dubček University“ from Trenčín of Slovak Republic……………...…..164 PART II: DRAMA………………………………………………………………….….......176 1.THE NATIONAL AND UNIVERSAL IN EUROPEAN ART AND EDUCATION.ARTISTIC AND SPIRITUAL FEATURES IN THE ART OF THE 21ST CENTURYACTORS / Iuliana Nistor / Doctoral Candidate / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania…………………...........................................................................................176 2.THE IMPORTANCE OF ARTISTIC CREATION RESULTING FROM THECOLLABORATION / INTERACTION OF ARTS / Ana-Cristina Leşe / Lecturer PhD / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania………………………………...182 3.USING DRAMA TECHNIQUES WHILE TEACHING/LEARNING FRENCH AS AFOREIGN LANGUAGE IN AN ACADEMIC CONTEXT / Mariana Chiriță / Lecturer, Doctoral Candidate / „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…186 PART III: FINE ARTS………………………………………………………………...…191 1.CHARACTERISTICS AND PRINCIPLES OF ART EDUCATION / Marinela Rusu /Researcher PhD / Romanian Academy, Institute ”Gh. Zane” from Iași Branch of Romania / Theodora Chandrinou / Teacher and Artist / Primary Schools from Athens of Greece …....191 2.CREATIVITY IN PREHISTORY: THE PAINTED POTTERY FROM CUCUTENI B /Ioana Iulia Olaru / Lecturer PhD / „George Enescu” University of Arts from Iași of Romania..................................................................................................................................201 3.OUTDOOR EXPERIMENTS IN THE PLASTIC ARTS / Ecaterina Toşa / Lecturer PhD /University of Arts and Design from Cluj-Napoca of Romania………………………...…. .210 4.EASEL GRAPHIC WITHIN THE CONTEXT OF THE FINE ARTS FROMBESSARABIA (1887-1940) / Tatiana Rășchitor / Doctoral Candidate / Academy of Sciences of Moldova, from Chișinău, Republic of Moldavia............................................................. 215 5.COMPARING THE PERFORMANCE OF FULL-TIME AND PART-TIME PAINTINGUNDERGRADUATES IN NIGERIA – A CASE OF UNIVERSITY OF BENIN, NIGERIA / Manasseh Emamoke Imonikebe / Associate Professor PhD / University of Benin, from Benin City of Nigeria........................................................................................................................224 5 6.CLASICAL GREEK PHILOSOPHY AND VISUAL ART AESTHETICS FORMINGTHE PERSONALITY / Theodora Chandrinou / Teacher and Artist / Primary Schools from Athens of Greece....................................................................................................................232 7.THE INTERCULTURAL DIMENSIONS OF THE AVANT-GARDISTE ART AND ITSDIRECT IMPLICATION AS A MEANS OF MEDIATION AND COMMUNITY ACTION / Ondina Oana Turturică / Doctoral Candidate / West University from Timișoara of Romania..................................................................................................................................241 PART IV: EDUCATION…………………………………………………………….…...246 1.TOWARDS AN INTEGRATED APPROACH TO ARTS CURRICULUM ANDPEDAGOGY / Mihaela Mitescu Manea / Associate Professor PhD / „George Enescu” University of Arts from Iași of Romania ………………...……………………………...…246 2.INTERCULTURAL STUDY OF ART - CONTEMPORARY DIMENSION/ MarinelaRusu / Researcher PhD / Romanian Academy, Institute ”Gh. Zane” from Iași Branch of Romania…………………………………………………………………………………..…255 3.EDUCATIONAL ROLE OF MENTAL MAPS / Felicia Ceaușu / Researcher PhD /Romanian Academy, Institute ”Gh. Zane” from Iași Branch of Romania...………………264 4.USING COMIC STRIPS IN TEACHING AND LEARNING FRENCH AS FOREIGNLANGUAGE: CHANGES IN MOTIVATIONAL BELIEFS / Nicoleta Laura Popa / Associate Professor PhD / „Alexandru Ioan Cuza” University from Iaşi of Romania / Elena Odette Tarabuzan / Teacher / Economic Administrative College from Iaşi of Romania…...273 5.THE THEORETICAL DEVELOPMENT OF STUDENT’ ARTISTIC CREATIVITY(DSAC) / Olimpiada Arbuz-Spatari / Senior Lecturer PhD / “Ion Creangă” State Pedagogical University, Chișinău, Republic of Moldavia.........................................................................279 6.THE TEACHER VIS A VIS HIS MORALE AT THE CLOSE OF THE LASTMILLENNIUM: THE IMPLICATION FOR THE CREATIVE ARTS IN CONTEMPORARY NIGERIAN SOCIETY / Manasseh Emamoke Imonikebe / Associate Professor PhD / University of Benin, from Benin City of Nigeria………...………………..283 7.THE ROLE OF THE ART IN HUMAN DEVELOPMENT / Ana-Maria Aprotosoaie-Iftimi / Assistant Doctoral Candidate / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania…………………………………………...…………………………………...……292 8.EVOLUTION OF THE CONCEPT OF "ART-PEDAGOGY" / Eugenia Foca / Lecturer,Doctoral Candidate / „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…299 9.ASPECTS OF SUPPORTING GIFTEDNESS AND TALENT BY EDUCATIONALPOLICIES IN ROMANIA / Ona Ionica Anghel / Lecturer PhD / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania…………………………………………………….……….…304 10.THE ART OF ENVIRONMENTAL AWARENESS TRAINING IN THE SECONDARYTEACHING SYSTEM / Viorica - Torii Caciuc / Lecturer PhD / „Dunărea de Jos” University from Galaţi of Romania……………………………………..……………………………...314 11.A NEW VISION OF MUSIC EDUCATION FROM AN INTERCULTURALPERSPECTIVE FOR RROMA AND NON RROMA STUDENTS / Eugenia Maria Paşca / Associate Professor PhD / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania…………………………………………………………………………………......323
 • ISSN = 2069 – 7554
 • 332 pagini / Format B5
 • 30 RON

Review of Artistic Education nr 7-8 / 2014 European culture between East and West - tradition and modernity Editor, responsible for the issue: Prof. PhD.Eugenia Maria Pasca
http://rae.arts.ro/

 • The volume, which includes seven and eight numbers of the magazine, with the theme „European culture between East and West - tradition and modernity”, contains a part of the scientific woks/studies presented at the international event that was initiated and organized by The Institute of Psychopedagogical Training and Counseling within “George Enescu” University of Arts from Iaşi through the Center of Intercultural Studies and Researches in the 22th -24th of November 2013 and other communications.
 • ISSN = 2069 – 7554
 • Nr. pagini: 190
 • Pret: 20 lei

Review of Artistic Education nr 5-6 / 2013 Comparative researches and studies in European policies of artistic and intercultural educationEditor, responsible for the issue: Prof. PhD.Eugenia Maria Pasca
http://rae.arts.ro/

 • The volume, which includes five and six numbers of the magazine, with the theme „Comparative researches and studies in European policies of artistic and intercultural education”, contains a part of the scientific woks/studies presented at the international event that was initiated and organized by The Institute of Psychopedagogical Training and Counseling within “George Enescu” University of Arts from Iaşi through the Center of Intercultural Studies and Researches in the 17th of November 2012 and other communications. The organizing of the International Conference, aimed to be an opportunity for an interdisciplinary and intercultural approach open to the pedagogic, psychological, sociological and educational politics analysis within the domain of intercultural education through the same artistic-educational domains, taking into account: the Development of intercultural dimension within the culture and education domains: Education in the spirit of human rights, the reform of educational system, the protecting and enhance of the cultural patrimony/heritage, the intercultural education of youth, practical examples of applying the intercultural perspective within the aimed domains, as well as the cooperation between authorities and the civil society. The scientific presentations/lectures within the sections were in the following domains: Music, Theatre, Fine Arts, Education.
 • ISSN = 2069 – 7554
 • 145 pag / format B5
 • 20 lei

Review of Artistic Education nr 3-4 / 2012 Comparative researches and studies in artistic and intercultural educationEditor, responsible for the issue: Prof. PhD.Eugenia Maria Pasca
http://rae.arts.ro/

 • The volume, which includes three and four numbers of the magazine, with the theme Comparative researches and studies in artistic and intercultural education, contains a part of the scientific woks/studies presented at the international event that was initiated and organized by the Department for Teachers’ Education within “George Enescu” University of Arts from Iaşi through the Center of Intercultural Studies and Researches in the year 2011and other communications. The organizing on 19th of November 2011 of the International Conference with the theme Social-educational mediation through arts aimed to be an opportunity for an interdisciplinary and intercultural approach open to the pedagogic, psychological, sociological and educational politics analysis within the domain of intercultural education through the same artistic-educational domains, taking into account: the Development of intercultural dimension within the culture and education domains: Education in the spirit of human rights, the reform of educational system, the protecting and enhance of the cultural patrimony/heritage, the intercultural education of youth, practical examples of applying the intercultural perspective within the aimed domains, as well as the cooperation between authorities and the civil society. The scientific presentations/lectures within the sections were in the following domains: Music, Theatre, Fine Arts, Education /Department for Teachers Education: 1. Communication and Information Technologies in the field of Artistic Education; 2. Art Pedagogy in Comparative Approaches; 3. The formation of Teachers in the field of Artistic Education; 4. Intercultural dimensions of Artistic Education; 5. Art as a means for Mediation and Community actions.
 • ISSN = 2069 – 7554
 • 132 pag / format B5
 • 20 lei

Review of Artistic Education nr 1-2 / 2011 Cultural, educational and artistic cooperation and dialog in multiethnic spaces: Traditions and PerspectivesEditor, responsible for the issue: Prof. PhD.Eugenia Maria Pasca
http://rae.arts.ro/

 • The volume, which includes the first two numbers of the magazine, contains a part of the scientific woks/studies presented at the three international events that were initiated and organized by the Department for Teachers’ Education within “George Enescu” University of Art from Iaşi through the Center of Intercultural Studies and Researches during the year 2010, with the occasion of celebrating 150 years of modern artistic education in Iaşi. In this way, between 12 - 14th of April 2010 took place the Workshop and the Scientific Communication Session with international participation Artistic tools in education. Within this frame were featured studies that aimed the following areas: Instruments and artistic mediation in the problematic of intercultural education, Creativity and development in didactical carrier through artistic activities, Interdisciplinary approach in artistic education, psychosocial implication of the education through art. Then, between 23rd -24th of October 2010 took place the National symposium with international participation Romanian artistic education-European artistic education 1860-2010. Within this context, the propositions of the present symposium enrolled on the line of knowledge development of the way how the arts can participate at the elaboration of the educational strategies within different environments, valorizing the traditions and the perspectives The symposium has a thematic that covers different directions of research regarding the artistic education domain or the domains connected to it, with a special impact on the development of the European and Romanian education. The scientific presentations/lectures within the sections were in the following domains: Music, Theatre, Fine Arts, Education /Department for Teachers Education. The organizing on 28th of November 2010 of the International Conference with the theme Cultural, educational and artistic cooperation and dialog in multiethnic spaces: Traditions and Perspectives aimed to be an opportunity for an interdisciplinary and intercultural approach open to the pedagogic, psychological, sociologic and educational politics analysis within the domain of intercultural education through the same artistic-educational domains, taking into account: the Development of intercultural dimension within the culture and education domains: Education in the spirit of human rights, the reform of educational system, the protecting and valorization of the cultural patrimony, the intercultural education of youth, practical examples of applying the intercultural perspective within the aimed domains as well as the cooperation between authorities and the civil society.
 • ISSN = 2069 – 7554
 • 110 pag / format B5
 • 20 lei

scrool-up.jpg

COLOCVII TEATRALE // http://artes-teatru.ro/

Revista Departamentului de Teatru de la Universitatea de Arte "George Enescu", Iasi, Colocvii teatrale, isi propune sa deceleze multiplele sensuri ale controversilor artistice. Disputa clasicilor cu modernii, dialoguri intre civilizatii sau geografii diferite, intilniri miraculoase si despartiri inevitabile - iata citeva teme care nu ramin doar in aria literaturii sau a istoriei, ci le regasim si in teatru. Departe de a fi o arta a linistii, teatrul e un domeniu in care polemica e un cuvint adesea folosit. Forme, idei, programe artistice, nimic nu scapa observatiilor vigilente ale creatorilor, nimic nu poate sa nu fie pus din nou sub semnul intrebarii.

COLOCVII TEATRALE, VOL 20Redactor coordonator: Anca Doina Ciobotaru
http://artes-teatru.ro

 • CUPRINS REFLECȚII ASUPRA UNEI ISTORII CONTEMPORANE - 155 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARTISTIC MODERN LA IAȘI................................... 3 REFLECTIONS ON A CONTEMPORARY HISTORY-155 YEARS OF MODERN ART EDUCATION IN IAŞI ........................................................ 3 STUDII ........................................................................................................... 5 Kantor: „Fantomele reînviate” și „timpul regăsit” George BANU ........................................................................................ 7 Andrei Oţetea – un model de rezistenţă culturală Ioana BUJOREANU............................................................................. 17 Dans contemporan și spectacol multimedia. Între cercetare și experiment Alba Simina STANCIU........................................................................ 23 Structuri moderne ale scriiturii didascalice Diana NECHIT ..................................................................................... 33 Lăcomia și violența: aspecte de actualitate în piesele lui Arthur Miller. Mr. Peters’ Connections și Resurrection Blues Elena CIORTESCU, Anca Irina CECAL............................................. 45 Start.cercetare@UAGE................................................................................. 57 Relația de cuplu prin intermediul performance-ului și scurtmetrajelor Alexandra IVAȘCU .............................................................................. 59 ÎNTÂLNIRI. INTERVIURI ......................................................................... 71 Două portrete de profesori Mihaela ARSENESCU WERNER ....................................................... 73 Mesaj către public Anca Doina CIOBOTARU................................................................... 79 Niciodată nu poți lăsa trecutul în urmă Tamara CONSTANTINESCU.............................................................. 85 „Dar dacă azi cineva mi-ar spune să mă opresc, să dau timpul înapoi și să aleg un drum, tot teatru aș alege” – interviu cu actrița Doina Deleanu 327 THEATRICAL COLLOQUIA Ioana PETCU........................................................................................ 99 Paris, orașul cu amintiri: Babel reloaded. Profesorul George Banu - un fel de jurnal parizian în halucinant ritm contemporan - Cristina SCARLAT............................................................................. 113 Radu Ghilaș - Profil de artist și debut regizoral Vasilica BĂLĂIȚĂ ............................................................................. 127 Pseudo kino-teatralis. Interviu la Fix cu Andrei Cozlac. La Teatru Fix Carmen ANTOCHI............................................................................. 139 PAGINI DIN STAGIUNE.......................................................................... 155 InterDramText – sau cum să faci posibilă întâlnirea dintre oameni Ioana PETCU...................................................................................... 157 RECENZII .................................................................................................. 163 Critica de teatru, în căutarea direcţiei Alexandra-Ioana CANTEMIR............................................................ 165 „Valențe ale personajului feminin în teatru ionescian și beckettian” – Un ghid într-un labirint de idei Anca Doina CIOBOTARU................................................................. 167 REFLECTIONS ON A CONTEMPORARY HISTORY-155 YEARS OF MODERN ART EDUCATION IN IAŞI .................................................... 171 STUDIES.................................................................................................... 173 Kantor: “fantômes ressuscités” et “temps retrouvé” Georges BANU................................................................................... 175 Andrei Oţetea – A Model of Cultural Resistance Ioana BUJOREANU........................................................................... 187 Contemporary Dance and Multimedia Performance Between Research and Experiment Alba Simina STANCIU...................................................................... 193 Modern Structures of the Didascalic Writing Diana NECHIT ................................................................................... 201 Contemporary Issues in Arthur Miller’s Mr Peters’ Connections and Resurrection Blues: Greed and Violence Elena CIORTESCU, Anca Irina CECAL........................................... 211 328 THEATRICAL COLLOQUIA Start.research@UAGE................................................................................ 223 The Presentation of Couples’ Relationships through Performance Art and Short Films Alexandra IVAȘCU ............................................................................ 225 MEETINGS: INTERVIEWS...................................................................... 235 Two Professors’ Portraits Mihaela ARSENESCU WERNER ..................................................... 237 Message to the Public Anca Doina CIOBOTARU................................................................. 241 You can Never Leave the Past Behind Tamara CONSTANTINESCU............................................................ 245 “But if today someone would tell me to stop, turn back time and choose a path, I would choose theatre again” – An Interview with Actress Doina Deleanu Ioana PETCU...................................................................................... 255 Paris, the Memory City: Babel Reloaded. The Professor George Banu – A Kind of Paris Diary in the Hallucinating Contemporary Rhythm Cristina SCARLAT............................................................................. 269 Radu Ghilaș. Artist Profile and Debut as a Stage Director Vasilica BĂLĂIȚĂ ............................................................................. 281 Pseudo Kino-teatralis. Interview with Andrei Cozlac at Fix. Fix Theatre Carmen ANTOCHI............................................................................. 293 STAGE REVIEWS..................................................................................... 309 InterDramText – Or How to Make Possible the Meet of People Ioana PETCU...................................................................................... 311 REVIEWS................................................................................................... 319 Theatre Criticism, Looking for Directions Alexandra-Ioana CANTEMIR............................................................ 321 A Guide through a Maze of Ideas Anca Doina CIOBOTARU................................................................. 323
 • ISSN: 2285-5912
 • 330 pagini / Format B5
 • Pret 35 RON

COLOCVII TEATRALE, VOL 19Redactor coordonator: Anca Doina Ciobotaru
http://artes-teatru.ro

 • CUPRINS DESPRE ARTA SPECTACOLULUI - SUB SEMNUL INTERFEREN EI ON PERFORMING ARTS – UNDER THE SIGN OF INTERFERENCE STUDII ........................................................................................................... 5 Începuturile micarii teatrale Off-Off-Broadway Nic ULARU ............................................................................................ 7 Creaia colectiva (Teatrul devised). Interferene si interdisciplinaritate Olivia GRECEA.................................................................................... 19 Arta actorului sub semnul interferenei cu teatrul de animaie Anca CIOFU ......................................................................................... 27 Tadeusz Kantor – arta ca „raspuns dat realitaii” Alexandra-Ioana CANTEMIR .............................................................. 35 Start.cercetare@UAGE ................................................................................. 45 Perspective teoretice asupra relaiei Lupta-Joc-Spectacol Bogdan Mihail LUPEICA..................................................................... 47 Osuarul memoriei. Spaii timp Dana MOISUC...................................................................................... 53 Esena i expresivitate. Limitele corpului de la performana estetica la tehnica micarii Beatrice VOLBEA ................................................................................ 57 TEATRUL DINCOLO DE SCENA ............................................................. 69 Teatru: un alt mode d’emploi sau Shakespeare pentru uzul studenilor economisti Ana-Magdalena PETRARU.................................................................. 71 DRAMATURGIE LA TIMPUL PREZENT ................................................ 81 Conversaie nocturna cu un om demn de dispre. Un curs pentru contemporani............................................................................................. 83 ÎNTÂLNIRI. INTERVIURI ......................................................................... 91 „Sunt un fel de visator care are un vis profetic pe care trebuie sa-l împartaeasca oamenilor” – interviu cu regizorul Alexander Hausvater 355 COLOCVII TEATRALE Ioana PETCU ........................................................................................ 93 „Teatrul nu-i un ambalaj, exista ca o nevoie a omului”. Interviu cu Radu Penciulescu Gelu BADEA ...................................................................................... 105 Metamorfozele unui text: La iganci de Mircea Eliade Cristina SCARLAT ............................................................................. 125 La iganci de Mircea Eliade, un teatru altfel - convorbire cu Andreea i Andrei Grosu, regizori Cristina SCARLAT ............................................................................. 133 Profesorul Gavrilescu la iganci sau Mircea Eliade, altfel - convorbire cu Richard Bovnoczki, actor Cristina SCARLAT ............................................................................. 141 PAGINI DIN STAGIUNE .......................................................................... 151 Ana – lecturi atemporale Anca Doina CIOBOTARU ................................................................. 153 Jurnal de semi-calator, jurnal de semi-spectator Vasilica BLOHAT .............................................................................. 159 Noaptea dinaintea padurilor – într-un dosar de presa Cristi AVRAM .................................................................................... 165 RECENZII. LECTURI RECUPERATE ..................................................... 173 Revista „Colocvii teatrale” i carile Editurii ARTES premiate la Salonul EuroInvent............................................................................................... 175 Dramaturgi Francezi pe scenle româneti în secolele XIX i XX – dicionar Anca Doina CIOBOTARU ................................................................. 177 O carte pentru o generaie Ioana PETCU ...................................................................................... 179 Pamânt de cenua i diamant Vasilica BALAI A ............................................................................. 183 THEATRICAL COLLOQUIA ................................................................... 185 ON PERFORMING ARTS – UNDER THE SIGN OF INTERFERENCE 185 STUDIES .................................................................................................... 187 356 COLOCVII TEATRALE The Beginnings of the Off-Off-Broadway Theatre Nic ULARU ........................................................................................ 189 Collective Creation (Devised Theatre). Interferences and Interdisciplinarity Olivia GRECEA.................................................................................. 201 Acting Skills as Reflected in Puppetry Anca CIOFU ....................................................................................... 211 Tadeusz Kantor – Art as an “Answer to Reality” Alexandra-Ioana CANTEMIR ............................................................ 217 Start.research@UAGE ................................................................................ 227 Theoretical Approach to the Relation Fight - Play - Performance Bogdan Mihail LUPEICA................................................................... 229 The Ossuary of Memory. Spaces-Time Dana MOISUC.................................................................................... 235 Essence and Expressivity - Body Limitations from Visuality to Movement Technique Beatrice VOLBEA .............................................................................. 239 THEATER BEYOND SCENE ................................................................... 249 Drama for Future Professionals: Shakespeare in (Business) Use Ana-Magdalena PETRARU................................................................ 251 MEETING: INTERVIEWS ........................................................................ 259 “I Am a Kind of Dreamer Having a Prophetic Dream to Share with the People” – Interview with Alexander Hauvater, Stage Director Ioana PETCU ...................................................................................... 261 “Theatre is not a package, theatre is like a need of man”. Interview with radu Penciulescu Gelu BADEA ...................................................................................... 273 The Metamorphoses of a Text: La iganci by Mircea Eliade on the Stage Cristina SCARLAT ............................................................................ 293 La iganci by Mircea Eliade, a Different Theatrical Adaptation - Conversation with Andrei and Andreea Grosu, Theatre Directors Cristina SCARLAT ............................................................................ 303 357 COLOCVII TEATRALE Professor Gavrilescu, La iganci or Mircea Eliade for the Stage – Conversation with Richard Bovnoczki, Actor Cristina SCARLAT ............................................................................. 311 STAGE REVIEWS ..................................................................................... 321 Ana – Timeless Readings Anca Doina CIOBOTARU ................................................................. 323 Journal of a Part Time Traveler, Part Time Spectator Vasilica BLOHAT .............................................................................. 329 The Night Just Before The Forests –A Press File Cristi AVRAM .................................................................................... 337 REVIEWS. REVIDED READINGS .......................................................... 345 “Theatrical Colloquia” and ARTES Publishing House’s Books Awarded At EuroInvent Saloon ............................................................................. 347 French Playwrights on the Romanian Stages of the 19th and 20th Century – A Dictionary Anca Doina CIOBOTARU ................................................................. 349 A book for a generation Ioana PETCU ...................................................................................... 353 Ash and Diamond Earth Vasilica BALAI A ............................................................................. 357 358
 • ISSN: 2285-5912
 • 360 pagini / Format B5
 • Pret 35 RON

COLOCVII TEATRALE, vol.18Redactor coordonator: Anca Doina Ciobotaru--

 • Monica Broos- Rigoare si instinct in munca actorului ; Laura Bilic - Avem si rigori sau doar instincte; Ioana Petcu- Teatrul la frontiera. Dialogul dintre arte in formele spectaculare; Simina Stanciu - Dans contemporan; Diana Nechit - Spatiul textual si spatiul scenic in La nuit juste avant les forets; Tamara Constantinescu- Creatorul intre coloratura individuala si tesatura scenica, Irina Dabija, Elena Ciortescu - Complexitatea spectacolului teatral, Cosmin Iatesen - Simbol si metamorfoza in artele vizuale; Adrian Buliga - Narativitatea in teatru; Mirela Nistor - Premisele aparitiei teatrului in Marea Britanie; Irina Scutariu - Jocul .. esential in viata.
 • ISSN: 2285-5912
 • Format B5, nr.pag.414
 • Pret: 30 lei

Colocvii Teatrale nr. 17 / 2014Redactor Conf. Univ. Dr. Anca Ciobotaru http://artes-teatru.ro/

 • Din cuprins: Arta teatrului, limite si expansiune: Spectacolul de teatru-dans de la arta corporala la arta vizuala, Despre cabotini, De la utopie la scenă, Limitele dramaturgiei româneşti şi depăşirea lor, Vizibiliteatea artei lui Zoshi Oida,Electra - de la mitul personajului la personajele mitului, , Pagini de stagiune: Petrică, meşterul fără vârstă, Un sfectacol confesiune, Orfeu, un exerciţiu spectacologie modern, Omul sfinţeşte locul, Talent la vedere, Recenzii.
 • 1584-4927
 • Nr.pag 258 / Format B5Teatrul in afara teatrului, A vedea, a scrie, sau distanta dintre spectator şi scriitor
 • 25 lei

Colocvii Teatrale nr. 16 / 2013 ARTELE SPECTACOLULUI ȘI PROVOCĂRILE CONTEMPORANEITĂȚIIRedactor Conf. Univ. Dr. Anca Ciobotaru http://artes-teatru.ro/

 • Din cuprins: Studii şi cercetări teatrale:Spaima de greşeală, În căutarea actorului ideal, Mai este Ibsen, contemporanul nostru , Simbol şi gest în teatrul lui Eugene Ionesco, În căutarea individualităţii creatoare, Pagini din stagiune: Sub semnul ludicului, Eugene Ionesco sau ochiul care ne priveşte ironic
 • 1584-4927
 • Nr.pag.301 / Format B5
 • 25 lei

Colocvii Teatrale nr. 15 / 2013 TEATRUL – VIAŢĂ, IMAGINE, IMAGINARRedactor Conf. Univ. Dr. Anca Ciobotaru http://artes-teatru.ro/

 • Din cuprins: Teatrul - viaţă, imagine, imaginar, Dinamica imaginii în tatrul de animaţie, Textul dramatic , o călătorie spre propriile nellinişti, Despre raporturile dintre sexe în societatea Greciei antice, Alessandro Boricco, un dramaturg contemporan, Jurnal de călătorie
 • 1584-4927
 • Nr.pag.298 / format B5
 • 25 lei

Colocvii Teatrale nr. 14 / 2012 POLEMICI TEATRALERedactor Conf. Univ. Dr. Anca Ciobotaru http://artes-teatru.ro/

 • Din cuprins: Polemici teatrale: De la eroina tragică la antieroină, Lulu si Hedda, două ipostaze alei Evei, Pe insula îndepărtată, O poveste de succes în alb şi negru, Pagini din stagiune: Impresii pe marginea unui festival, Apariţii editoriale: Stefan Oprea - portretul pentru un portret
 • 1584-4927
 • Nr.pag.136 / Format B5
 • 20 lei

COLOCVII TEATRALE, VOL 13Redactor coordonator: Anca Doina Ciobotaru
http://artes-teatru.ro

 • CUPRINS / CONTENTS I. I. L. CARAGIALE – MIT ŞI PROVOCARE ..................................... 3 Caţavencu şi gâştele Coanei Pipă Tamara Constantinescu ................................................................... 5 Caragiale, orator politic sau Caragiale, personaj caragialean Ştefan Oprea ................................................................................. 13 Panoramă litrară I. L. Caragiale Florin Faifer .................................................................................. 19 Scena românească şi montări recente ale dramaturgiei lui I. L. Caragiale Ioana Petcu ................................................................................... 30 Critici inubliabili, pagini memorabile Bogdan Ulmu ............................................................................... 43 Arta actorului din perspectivă multiplă: Caragiale faţă cu teoreticieni ai teatrului european Raluca Zaharia .............................................................................. 47 II. PAGINI DIN STAGIUNE ............................................................. 53 „D`ale... Caragialelui“ - De la text la transpunere scenică - Mihaela Werner ............................................................................ 55 Valenţe păpuşăreşti în O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale Aurelian Bălăiţă ............................................................................ 61 Discurs despre putere Anca Doina Ciobotaru .................................................................. 70 III. APARIŢII EDITORIALE ............................................................... 74 Călător prin librării ............................................................................... 76 I. I. L. CARAGIALE – MYTH AND CHALLENGE .......................... 81 Caţavencu and Ma’am’s Pipe geese Tamara Constantinescu ................................................................. 83 Caragiale – a Political Orator –, or Caragiale – His Own Character Ştefan Oprea ................................................................................. 91 The Romanian Stage and Recent Stagings of I. L. Caragiale’s Dramaturgy Ioana Petcu ................................................................................... 97 II. STAGE REVIEWS ........................................................................ 110 „Caragiale’s Landmarks“ - Mihaela Werner .......................................................................... 112 Puppetry Characteristics in A Lost Letter, by I.L. Caragiale 138 Aurelian Bălăiţă................................................................ 117 Discourse About Power Anca Doina Ciobotaru ................................................................ 125 III. EDITORIAN ISSUES .................................................................. 128 REZUMATE ...................................................................................... 129 ABSTRACTS ..................................................................................... 133
 • ISSN: 2285-5912
 • 140 pagini / Format B5
 • Pret 20 RON

COLOCVII TEATRALE, VOL 12Redactor coordonator: Anca Doina Ciobotaru
http://artes-teatru.ro

 • CUPRINS 150 DE ANI ÎNVĂȚĂMÂNT ARTISTIC MODERN LA IAȘI La un veac și jumătate - rector prof.univ.dr. VIOREL MUNTEANU – p. 5 Dramatica evoluţie a şcolii ieşene de teatru (1836-1951)-ANCA MARIA RUSU – p. 7 DAVID ESRIG (regizor – profesor – om de teatru) – p.36 Laudatio-Maestrului David Esrig - SORINA BĂLĂNESCU – p.38 Laudation - To Master David Esrig - SORINA BĂLĂNESCU – p.42 Talentul este capacitatea de a crede în ficţiunea pe care ţi-o asumi - David Esrig VASILICA BLOHAT p.46 Talent is the ability to believe in a fiction that you assume - VASILICA BLOHAT – p.50 STUDII – p 53 Aspecte ale statutului artistului - repere economice în societatea culturală actuală ALEXANDRU BOUREANU p. 55 Scurtă incursiune în istoria teatrului de hârtie - ANCA-MIHAELA CIOFU – p.61 PAGINI DIN STAGIUNE p.70 Dincolo de Umbre … a trecut Hopul primul ! - LUCIAN PARFENE – p.73 Inte rviu cu premianta Galei HOP – L AURA BILIC -T AMARA CONSTANTINESCU p. 79 Cu dragoste, despre Departamentul de Teatru - CĂLIN CIOBOTARI – p. 85 APARIŢII EDITORIALE – p.90 În loc de prolog - prof.univ.dr. CONSTANTIN PAIU – p.92 Cromatica în reprezentarea scenică a unor basme fantastice de Mihai Eminescu şi de A.S. Puşkin - VIORICA PERJU p.95 EA – in memoriam Ruxandra Bucescu Bălăiță - Aurelian BĂLĂIŢĂ – p.99 REZUMATE p.102
 • ISSN: 2285-5912
 • 124 pagini / Format B5
 • Pret 20 RON

COLOCVII TEATRALE, VOL 11Redactor coordonator: Anca Doina Ciobotaru

 • CUPRINS I. SPECTACOLUL ÎNTRE PRINCIPII ESTETICE ŞI PUBLIC Alexandru BOUREANU - Semnificaţia valorii artistice pe piaţa culturală Daniela CAZACU - Teatralitatea limbajului în poezia lui Marin Sorescu Dumitriana CONDURACHE - David Esrig şi teatrul poetic. Elemente ale unei metode Tamara CONSTANTINESCU – Condiţia umană şi artele Călin CIOBOTARI - O tentaţie a teatrului contemporan: entertainmentul Emil COŞERU - Tentaţii maziliene Octavian JIGHIRGIU - Despre convenţia teatrală şi paradoxul ei Adrian KOREK - Caragiale şi succesul în teatrul mileniului III Vasilica ONCIOAIA - Dan Puric şi succesul în 10 paşi Anca Maria RUSU - Despre public şi receptare, astăzi Gavril SIRITEANU - Postmodernismul - reinterpretări clasice prin posibilităţi moderne în lumea măştilor Bogdan ULMU - Lev Dodin şi lunga sa călătorie Mihaela WERNER - Succesul în teatral contemporan - stimulent sau limitare a creativităţii şi valorii în teatru? II. STUDII Ciprian HUŢANU – Filmul de animaţie şi teatrul de păpuşi III. REZUMATE
 • ISSN: 2285-5912
 • 139 pagini / Format B5
 • Pret 20 RON

Filarmonica Magazin
Inițiativa acestei reviste aparține prof. univ. dr. Bujor Prelipcean, director general al Filarmonicii, cu intenția de a umple un gol privind consemnarea în istoria Iașului muzical a celor mai importante evenimente artistice ale Filarmonicii.

Filarmonica Magazin Nr.10 / 2014Realizatori: Carmen Chelaru, Anca Butnaru, Silvia Matei

Filarmonica Magazin Nr.9 / 2014Realizatori: Carmen Chelaru, Anca Butnaru, Silvia Matei

Filarmonica Magazin Nr.8 / 2013Realizatori: Carmen Chelaru, Anca Butnaru, Silvia Matei

Filarmonica Magazin Nr.7 / 2013Realizatori: Carmen Chelaru, Anca Butnaru, Silvia Matei

Filarmonica Magazin Nr.6 / 2013Realizatori: Carmen Chelaru, Anca Butnaru, Silvia Matei

 • Filarmonica de Stat „Moldova” Iași 70 de ani de la primul concert dirijat de Maestrul George Enescu 9 octombrie 1942 Cvartetul Voces 40 de ani de la primul concert 8 aprilie 1973
 • 58 pagini / Format A4
 • Pret 25 RON

Filarmonica Magazin Nr.5 / 2013Realizatori: Carmen Chelaru, Anca Butnaru, Silvia Matei

 • Sumar 2013 Al aniversărilor 3 File de album Ion Baciu şi Stradivarius-ul său simfonic 5 Actualitate Un nou regal de muzică românească 12 Sfîrşit de An la Filarmonica din Iaşi… 21 Remus Georgescu la Iaşi 23 Claude Debussy 26 Verdi & Wagner 31 Un Steinway grand la Filarmonica din Iasi 35 Stagiune Agenda 40 Orchestra simfonică 43 Corul academic “Gavriil Musicescu” 44 Cvartetul Ad libitum 44
 • 44 pagini / Format A4
 • Pret 25 RON

Filarmonica Magazin Nr.4 / 2012Realizatori: Carmen Chelaru, Anca Butnaru, Silvia Matei

 • 70 de ani de la primul concert dirijat de Maestrul George Enescu 9 octombrie 1942
 • 36 pagini / Format A4
 • Pret 25 RON

Filarmonica Magazin Nr.3 / 2012Realizatori: Carmen Chelaru, Anca Butnaru, Silvia Matei

 • Sumar Actualitate Staff 2 Clasic 300 – cel mai mare concert de muzică clasică în aer liber susţinut de Filarmonica ieşeană 3 Cvartetul Ad libitum, o nouă lansare! 7 „Şi totuşi s-a întâmplat cu adevărat!...” Însemnări dintr-un jurnal muzical, compozitorul olandez Douwe Eisenga 9 File de album „Am cântat încă înainte de a mă naşte...!” Interviu cu prof. univ. dr. Mihail Cozmei, primul secretar muzical al Filarmonicii din Iaşi 12 Maestrul Enescu la Iaşi 20 Locuri şi zidiri muzicale ieşene 24 Stagiune Orchestra simfonică 31 Corul academic “Gavriil Musicescu” 32 Cvartetul Ad libitum 32
 • 32 pagini / Format A4
 • Pret 25 RON

Filarmonica Magazin Nr.2 / 2012Realizatori: Carmen Chelaru, Anca Butnaru, Silvia Matei

 • Sumar Actualitate Staff 2 Premieră absolută în istoria interpretării cvartetelor de Beethoven 3 Curs de management cultural la Iasi cu Ioan Holender 7 Ad libitum – Punct şi de la capăt! 9 Oleacă de taifas cu maestrul Doru Morariu, dirijorul Corului Filarmonicii 13 Un american la Iasi, note de călătorie 23 File de album Centenar Sergiu Celibidache 16 Din cartea de Aur a Filarmonicii Dirijorul Sergiu Comissiona 21 Stagiune Martie Aprilie Mai Iunie 26 27 28 29 Orchestra simfonică 31 Corul academic “Gavriil Musicescu” 32 Cvartetul Ad libitum 32
 • 32 pagini / Format A4
 • Pret 25 RON

Filarmonica Magazin Nr.1 / 2011Realizatori: Carmen Chelaru, Anca Butnaru, Silvia Matei

 • Sumar Actualitate Staff 2 Interviu cu profesorul Bujor Prelipcean, directorul general al Filarmonicii 3 Orchestra simfonică ieşeană la cea de-a XX-a ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu” 7 Filarmonica „Moldova” în Festivalul Internaţional „George Enescu” Cronologie 11 Cvartetul Voces în Festivalul Internaţional „George Enescu” 16 Festivalul Muzicii Româneşti, după patruzeci de ani! 18 Ce mai fac artiştii noştri în timpul liber 25 File de album Cartea de Aur 22 Cel mai îndrăgit compozitor: Beethoven 23 Stagiune Octombrie 2011 Noiembrie 2001 Decembrie 2011 Ianuarie 2012 Februarie 2012 29 Orchestra simfonică 35 Corul academic “Gavriil Musicescu” 36 Cvartetul Ad libitum 36
 • 36 pagini / Format A4
 • Pret 25 RON

Alte reviste: o platformă de cercetare teoretică a fenomenului artistic contemporan.

Regimuri ale esteticiiCentrul de cercetare „Estetică și creație artistică”

 • ISBN: 978-973-8271-088-3
 • Format B5, 200 pag.

Artdialog Centrul de cercetare „Studii doctorale”

 • ISBN: 2247-4951
 • Format B5, 104 pag.

Byzantion ROMANICON
REVISTA DE ARTE BIZANTINE VOL. 8-9CENTRUL de STUDII ŞTIINŢA MUZICII

 • CUPRINS Viorel MUNTEANU – Cuvânt înainte...................................................7 Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit TEOFAN - Modelul bizantin………….……9 I.Probleme generale de bizantinologie Constantin CATRINA - Ipostaze şi metamorfoze ale muzicii bizantine....................................................................................................12 Pr. Vasile GRĂJDIAN - Autenticitate şi relevanţă în cântarea bisericească românească de origine bizantină din perspectiva documentelor scrise şi a tradiţiei orale înregistrate fonografic....................30 Gabriela OCNEANU - Bizantinologia muzicală românească modernă şi contemporană în context european.....................................................46 Lykourgos ANGELOPOULOS (Grecia) – The Systematic Teaching of Byzantine music / Predarea sistematică a muzicii bizantine................59 II. Din istoria muzicii bizantine Maria ALEXANDRU (Grecia) – Preliminary Remarks on the Historiography of Byzantine Music and Hymnography / Date preliminare despre istoriografia şi imnografia muzicii bizantine..........……………………………........................................................74 Nicolae GHEORGHIŢĂ – Între Bizanţ şi Veneţia. Muzica apuseană în Creta……..............................................................................................111 Adrian SÎRBU – Corul psaltic ,,Byzantion”- 15 ani de activitate. Rememorări subiective....................................................................……128 Arhid. Adrian Cristian MAZILIŢA – Societăţi corale şi coruri bisericeşti în vestul Olteniei...................................................................140 III. Reprezentanţi Arhid. Sebastian BARBU-BUCUR - Mihalache Moldovlahul şi românirea cântărilor.............................................................................173 Vasile VASILE – Macarie Ieromonahul şi Anton Pann. Destine diferite pe un drum comun....................................................................193 Elena CHIRCEV – Ieromonahul Macarie în bibliografia românească............................................................................................225 Carmen DURA – Contribuţii la cunoaşterea operei lui Anton Pann. Anastasimatarul…………………………………………………………………….….234 Vasile VASILE – Preocupările bizantinologice ale lui Gavriil Galinescu................................................................................................263 IV. Teoria muzicii psaltice. Analize stilistice Constanţa CRISTESCU - Trăsături stilistice ale cântării româneşti de tradiţie bizantină din Ardeal............................................................270 Irina Zamfira DĂNILĂ – Semnele ornamentale în gramaticile hrisantice româneşti. Modalităţi de explicare şi transcriere..............302 Daniel POPA – Tratate de teoria muzicii psaltice în Moldova în secolul XX………………………………………………………………………………..….316 Elena CHIRCEV – Stihira ,,Doamne, strigat-am” în creaţia Arhid. Sebastian Barbu- Bucur........................................................................328 Diac. Răzvan Constantin ŞTEFAN - Stihirile dogmatice ale Vecerniei Sâmbetelor Octoihului în tradiţia manuscrisă muzicalliturgică.................................................................................................. 345 Alexandra BUDU – Două axioane ale lui Macarie Ieromonahul în transcrierea lui Gavriil Musicescu. Studiu comparativ.......................370
 • ISSN 1224-1201
 • 528 pagini / Format B5
 • Pret 40 RON

ANASTASIS
Research in Medieval Culture and Art”Vasile Drăguț” Research Center of Medieval Art

 • Table of Contents INAUGURAL STUDY Tereza Sinigalia Variations iconographiques : Constantin le Grand dans les peintures des églises de Pătrăuţi et d’Arbore.......................................................................... 5 MEDIEVAL ART IN THE HORIZON OF MODERNITY Jean-Paul Deremble Nouvelles perceptions de la Lumière dans la cathédrale restaurée. Un revêtement pour un vêtement de lumière.......................................................... 23 Brînduşa Grigoriu Émotions littéraires médiévales : une approche émotionologique.................... 36 Cristian Ungureanu The Music of Spheres [ God as A Geometer ].................................................. 53 Teresa Torres Eça Rosângela Aparecida da Conceição Reading contemporary imaginaries inspired by the Middle Ages narratives through mass media images ............................................................................ 70 HISTORY OF ART Maria Urmă The Inverse Perspective in Byzantine painting................................................. 87 Ioana-Iulia Olaru Late Ancient Adornments on the Territory of Romania – a Means of Religious Propaganda at the Beginning of Christianity................................................. 101 Raluca Minea The Origins and Significance of Votive Painting ........................................... 119 Ștefan Mera Hetimasia’s Throne....................................................................................... 135 Valentin Sava The Art of the Portrait in the Religious Painting of Wallachia and Moldavia in the 15th – 17th centuries........................................................................... 162 Emilian Gavrilean Les roues du ciel de Sucevița. Brève investigation multidisciplinaire sur un élément plastique décoratif de la fresque intérieure de l’église « La Résurrection de Jésus Christ » du monastère de Sucevița.............................. 180
 • ISSN 2392 – 862X
 • 233 pagini / Format B5
 • Pret 50 RON

scrool-up.jpg

Publicaţiile Centrului de Cercetare CReART

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ARTĂ ŞI COMUNITATE
Iaşi, 3 iunie 2008
CENTRUL DE CERCETARE
“ESTETICĂ ŞI CREAŢIE ARTISTICĂ”

 • CUPRINS: 1. ARTĂ ŞI COMUNITATE Lect. univ. dr. Cătălin Gheorghe ARTA SITUATĂ ÎN COMUNITATE....................................4 Prep. univ. dr. Cristian Nae MODERN ART AND THE ECONOMY OF GIFT: DIALECTIC ENTANGLEMENTS………………………………………………11 Masterand Sabina Borhan ACCESIBILITATEA ARTEI – LUMEA ARTEI..........................31 Lect. univ. dr. Vasile CIOCA SPECTATOR VS. IMAGINE – CUM COMUNICĂM?..............44 Lect. univ. dr. Monica Pop LIMBAJUL CORPORAL ŞI COMUNICAREA GESTUALĂ .....49 Prep. univ. drd. Maria Modesta LUPAŞCU EXPERIENŢA FRACTALITĂŢII ÎN ARTA CONTEMPORANĂ..................................................................62 Lect. univ. dr. Codrina-Laura Ioniţă ARTA ÎNTRE ACTIVISM ŞI CONTEMPLAŢIE .......................75 245 Prep. univ. drd. Oana-Maria Nicuţă ACŢIUNE ŞI INTERACŢIUNE.................................................87 Asist. univ. drd. Adina Tofan ACTUL EXPUNERII, CA ÎMPLINIRE A OPEREI...................101 2. COMUNITATE ŞI ISTORIE Prof. univ. dr. D.N. Zaharia AVEM SAU N-AVEM? ÎNSEMNĂRI DESPRE ÎNCEPUTURILE ARTEI ROMÂNEŞTI MODERNE..........................................108 Prof. dr. Eva Santos TEJEDORAS, ¿ARTESANAS O ARTISTAS? Weavers, craftswomen or artistwomen?................................119 Lector univ. drd. Ioana-Iulia OLARU ARHITECTURĂ ŞI URBANISM – MIJLOACE DE PROPAGANDĂ IMPERIALĂ ROMANĂ.................................133 Prep. univ. drd. Irina-Andreea Viţelaru PARCUL GUELL – SIMBOL AL ARTEI ŞI COMUNITĂŢII CATALANE............................................................................158 Lect. univ. dr. Sorin Otânjac MAGIE ŞI SPIRITUAL ÎN ARTĂ............................................166 246 3. DESIGN ŞI COMUNITATE Conf. univ. dr. MAGDA SFICLEA ESTETICA PRODUSULUI INDUSTRIAL, ELEMENT ESENŢIAL AL PROCESULUI DE DESIGN ÎN DEMERSUL CONCEPTUAL AL DESIGNERULUI.....................................174 Conf. univ. dr. Jeni Pralea DEZVOLTAREA PRODUSULUI INDUSTRIAL ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE...........................................181 Conf. univ. dr. ALEXANDRU GHILDUŞ OBIECTUL, COMPONENTĂ A DESIGNULUI SPAŢIULUI PUBLIC………………………………..………………………….195 4. EDUCAŢIE VIZUALĂ Conf. univ. dr. Maia Morel FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORULUI DE ARTE PLASTICE..............................................................................202 Asist. univ. Ana-Maria Aprotosoaie-Iftimi CULTURA ANTREPRENORIALĂ ÎN SPATIUL UNIVERSITAR ROMÂNESC – ADECVAREA LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL ARTISTIC IEŞEAN..................................................................................210
 • ISBN 978-973-8263-39-0
 • 246 pagini / Format B5
 • Pret 25 RON

ARTĂ ȘI CONSERVARE ÎN ACTUALITATECentrul de Cercetare CReART

 • CUPRINS Cuvânt înainte…………………………………………………………….. Iconografia bolţii naosului Bisericii Sf. Nicolae din Bălineşti Prof. univ. dr. Tereza Sinigalia…………………………………………. Metamorfoze Lector univ. dr. Merișor Dominte, Lector univ. dr. Stelian Onica…… Icoana împărăţiei. Pictura exterioară a bisericilor din Moldova Restaurator Bogdan Bratu……………………………………………… Spaţiul în pictură Prof. univ. dr. Jenő Bartos……………………………………………… Interferenţe vizual artistice Conf. univ. dr. Ilie Bostan……………………………………………….. Percepţia vizuală Lector univ. dr. Dan Micu……………………………………………..… Demonul kitsch-ului (Demonul kitsch-ului în arhitectura tradiţională) Lector univ. dr. Ioniță Codrina……………………………………….… Ecouri artistice ale evoluţiei panteonului şi a miturilor româneşti: de la perioada străveche – la începutul creştinismului Lector univ. drd. Ioana-Iulia Olaru………………………………….…. Monumentul - între conceptele trecutului şi realitatea prezentului Conf. univ. dr. Carmen Cecilia Solomonea………………………….… Geneza operei de artă Asist. univ. drd. Bogdan Gavrilean……………………………………... Problematica degradărilor picturii în tempera pe suport de lemn de la Biserica Armeana, Iaşi Asist. univ. drd. Bogdan Ungurean……………………………………... 1 2 26 47 55 63 77 88 106 119 132 139 Insecte xilofage implicate în (bio)degradarea bunurilor de patrimoniu confecţionate din lemn şi expuse în natură Asist. univ. drd. Bogdan Ungurean………………………….………….. Iconoclasmul bizantin Prep. univ. drd. Adrian Stoleriu………………………………………… Relaţia cu spaţiul în creaţiile lui Lucio Fontana şi Henry Moore Prep. univ. drd. Daniel Sofron………………………………………….. Aspecte privind modificarea patrimoniului cultural Masterand Maria Pascal………………..…............................................
 • ISBN 978-973-8263-94-9
 • 216 pagini / Format B5
 • Pret 25 RON

Sesiunea de comunicări ştiinţifice
ARTA ŞI PUBLICUL NOU
Iaşi, 23 octombrie 2008Centrul de Cercetare “Estetică şi creaţie artistică”

 • CUPRINS: Conf. univ. dr. Mihail Taraşi – ARTA ŞI PUBLICUL ......................................... 3 Lector univ. dr. Codrina-Laura Ioniţă – PUBLICUL CA OPERĂ DE ARTĂ.. 14 Conf. univ. dr. Valentin Sava – PUBLICUL ŞI INTERPRETAREA PLASTICSIMBOLICĂ A PORTRETULUI PICTURAL ................................................... 24 Prep. univ. drd. Adrian Stoleriu – BANII ŞI INFLUENŢAREA PUBLICULUI DE ARTĂ .............................................................................................................. 65 Asist. univ. drd. Adina Tofan – ANTROPOMETRIILE LUI YVES KLEINÎNTRE PICTURĂ ŞI PERFORMANCE........................................................... 82 Lect. univ. dr. Bogdan Teodorescu – FOTO-PERFORMANCE-UL ............... 88 Prep. univ. drd. Mihai Vereştiuc – EXPANSIUNEA ABORDĂRILOR MINIMALE ASUPRA SPAŢIULUI ARTIFICIAL ŞI NATURAL...................... 114 Prep. univ. drd. Oana Nicuţă – UTILIZAREA LUMINII ÎN CADRUL ARHITECTURII GOTICE ŞI INSTALAŢIILE DE LUMINĂ DIN ARTA CONTEMPORANĂ ....................................................................................... 129 Prep. univ. drd. Viţelaru Irina-Andreea – PUBLICUL LUCRĂRILOR REINTERPRETATE ..................................................................................... 144 Prep. univ. Elena Şoltuz – ESTETICA ŞI ECO-CONCEPŢIA...................... 153 Conf. dr. ing. Jeni Pralea, Conf. dr. arh. Doina Mira Dascălu – DESIGN-UL PEISAGER – DESIGN ECOLOGIC ............................................................. 168 Lector univ. drd. Micu Dan – PSIHOLOGIA CULORII.................................. 186 Conf. univ. dr. Constantin Tofan – TEHNICI ARTISTICE EXPERIMENTALE ÎN ARTA POSTBELICĂ................................................................................ 193 Conf. univ. dr. Maia Morel – COMMENT "PENSER L'ART" FAIT PROGRESSER "L'ART DE PENSER"......................................................... 200 Prep. univ. drd. Lupaşcu Maria Modesta – HERMENEUTICA TĂCERII: O ANALIZĂ A ARTEI FRACTALE.................................................................... 210 Lector univ. dr. Monica Pop – CULTURA MODERNĂ ŞI NOILE ESTETICI 220 Conf. univ. dr. Dragoş Pătraşcu – ACTUALITATEA ESTETICII KANTIENE237 Drd. Cristina Lauric – CULOARE, PUNCTE ŞI PIXELI. DE LA ŞEVALET LA COMPUTER ŞI RETUR ............................................................................... 244 Drd. Ramona-Daniela Cărăbuş – REVERBERAŢIA DOCTRINEI LUI VIOLLET-LE-DUC ÎN RESTAURAREA MONUMENTELOR ROMÂNEŞTI. 262 384 Lect. univ. drd. Ioana-Iulia Olaru – SIMBOLURI ALE PUTERII ÎN EGIPTUL NEOLITIC ŞI ARHAIC .................................................................................. 285 Drd. Onofrei Paula-Andreea – NARRATIVE TECHNIQUES IN THE PORTRAIT OF A LADY BY HENRY JAMES – A PSYCHOANALYTIC APPROACH.................................................................................................. 324 Lector univ. drd. Cristian Ungureanu – DESPRE HAINELE ÎMPĂRATULUI339 Asist. univ. Ana-Maria Aprotosoaie-Iftimi – REFORMA CURRICULARĂ ÎN EDUCAŢIA VIZUALĂ LA NIVELUL GIMNAZIAL ......................................... 353 Asist. univ. drd. Florina Cezarina Putină-Caloian - ILUSTRAŢIA DE CARTE…………………………………………………………………………….374
 • ISBN 978-973-8263-52-9
 • 384 pagini / Format B4
 • Pret 30 RON

REGIMURI ALE ESTETICIIEditor coordonator: Prof. univ. dr. D. N. Zaharia
Editor: Cristina Moraru

 • REGIMURI ALE ESTETICII Volumul de faţă conţine o serie de articole care tratează dintr-o perspectivă exploratorie variate expresii şi forme de cunoaştere contemporane ale „lumii esteticii”. Estetica este înţeleasă aici atât în sensul academic restrâns al sistemului conceptual de analiză şi evaluare al experienţelor esteticii vizuale, cât şi în sensul cultural mai larg al dinamicii interpretării formelor diverse de expresie ale culturii vizuale. Un regim desemnează o formă de organizare şi de administrare a diferitelor expresii ale vieţii. Ca atare, în acest caz, regimul estetic presupune operaţionalizarea unui set de convenţii într-o anumită viziune şi conduită care descrie şi evaluează moduri de comunicare în domeniul esteticii. Comunicând prin intermediul analizei experienţei estetice, prin interpretarea artelor vizuale ori prin medierea reprezentării, estetica enunţă rezultatele unor cercetări elaborate a diversităţii fenomenelor culturii vizuale. Regimul estetic reglementează funcţionarea conceptelor în descrierea unei cercetări, luând uneori rolul unui organism instituţional de recomandare a unor norme de conduită ştiinţifică în investigaţia tematică. Analiza culturii vizuale actuale utilizează descrieri ale experienţelor estetice, evaluări ale tipurilor de interpretare şi proiecţii ale reprezentărilor vizuale specifice unei societăţi cu un comportament scopic accentuat.
 • ISBN 978-973-8271-88-3
 • 204 pagini / Format B5
 • Pret 25 RON

DIMENSIUNI TEORETICE ÎN ARTELE ACTUALED. N. ZAHARIA (coordonator)
Sabina Borhan Chiscop (editor)

 • CUPRINS INTERPRETAREA ESTETICĂ ŞI CRITICĂ………………. Nicolaev Miruna, masterand REPRODUCEREA ŞI AURA OPEREI DE ARTĂ………… Pădurariu Petru, masterand, INTERPRETAREA OPEREI DE ARTĂ…………………….. Iulia Bontaş, masterand PERSPECTIVE INTERPRETATIVE ÎN ESTETICĂ PRIVIND VALOAREA UNEI OPERE DE ARTĂ………………………. Mioara Mădălina Sabasanu, masterand JUDECATA ESTETICĂ……………………………………….. Claudiu Ciobanu, masterand FIECARE OM ESTE UN ARTIST, CRITERII ESTETICE….. Pop Eugen, masterand CRITERIILE ESTETICII……………………………………………. Elena Lupaşcu, student master an I CONCEPTUL DE GROTESC IN ARTA BAROC SI LITERATURA.............................................................................. Ana-Maria Bruma, masterand SFÂRŞITUL ARTEI…………………………………………………. Elena Gheorghiţă Vornicu, masterand ESTE VIITORUL ARTEI PROBLEMATIC?................................. Olaru Eduard C-tin, masterand 157 CORPUL EXPUS ÎN ARTA CONTEMPORANĂ ŞI PRODUCŢIA PUBLICITARĂ………………………………………. Andreea Dascălu, masterand FEMINISMUL ŞI PRACTICILE FEMINISTELOR ÎN ARTA CONTEMPORANĂ………………………………………………….. Sabina Borhan Chiscop, masterand ESTETICA FEMINISTĂ…………………………………………….. Alina Ghervase, masterand TRANSFIGURAREA FOTOGRAFICĂ A BANALULUI: VIAŢA DE CUPLU ÎN ARTA FOTOGRAFICĂ CONTEMPORANĂ Andrea Hajtajer, masterand ................................................... MATTHEW BARNEY - Seria Cremaster... între cinematografie experimentală şi Artă Video………………….. Bogdan Petrea, masterand L’ARCHITECTURE POSTMODERNISTE, Christophe Caron ……………………...
 • 160 pagini / Format B5
 • Pret 20 RON

Sesiunea de comunicări ştiinţifice
ISTORIA ARTEI - REVERBERAŢII ACTUALE
Iaşi
CENTRUL DE CERCETARE “ESTETICĂ ŞI CREAŢIE ARTISTICĂ”

 • CUPRINS 1. REPERE ISTORICE.................................................................................... 3 Arnaud Timbert L’ESPACE GOTHIQUE ET SON ARTICULATION : LE XIIE SIÈCLE........... 4 Stéphanie Daussy - Turpain LE CAS PARTICULIER DES STALLES DE LA CATHEDRALE D’AMIENS (CA. 1508-1519): UN DOUBLE MESSAGE DOGMATIQUE ET ESCHATOLOGIQUE .................................................................................... 18 Asistent univ. drd. Paula-Andreea Onofrei HENRY JAMES AND THE VISUAL ARTS ................................................. 37 Lector univ. drd. Ioana Olaru ARTA AMARNIANĂ VS. ARTA EGIPTEANĂ TRADIŢIONALĂ ................. 46 Prof. univ. dr. Tiberiu Vlad ARTIŞTI ŞI PROFESORI DE ODINIOARĂ ŞI DE AZI AI UNIVERSITĂŢII DE ARTE DIN IAŞI: VASILE CONDURACHE................................................... 73 Conf. univ. dr. Maia Morel ÎNVĂŢĂMÂNTUL ARTISTIC ÎN CLAR-OBSCUR (SAU UNELE DILEME CONCEPTUAL-DIDACTICE DE AZI)........................................................... 96 Lector univ. drd. Cristian Ungureanu ORIGINILE COMPOZIŢIEI GEOMETRICE ALE PICTURII EUROPENE .. 105 Prep. univ. drd. Oana–Maria Nicuţă DESPRE ESTETICA LUMINII, GÂNDIREA SCOLASTICĂ ŞI VITRALIUL GOTIC ......................................................................................................... 141 Asistent univ. drd. Andreea Stoleriu TABLOURILE VOTIVE ŞTEFANIENE ÎNTRE MEDIEVAL ŞI PREZENT . 156 Prep. univ. drd. Elena Şoltuz IMPORTANŢA BAUHAUS-ULUI PENTRU APARIŢIA DESIGN-ULUI INDUSTRIAL............................................................................................... 168 33 4 2. ACCENTE CONTEMPORANE............................................................... 182 Conf. univ. dr. Valentin Sava UNIVERSAL ŞI NAŢIONAL ÎN AVANGARDA ARTELOR PLASTICE ..... 183 Lector univ. dr. Cătălin Gheorghe CERCETAREA ARTISTICĂ: O NOUĂ CUNOAŞTERE ............................ 199 Prep. univ. drd. Adrian Stoleriu INTERMEDIERILE ARTISTICE CONTEMPORANE, FUNDAMENTUL VIITOR AL ARTEI....................................................................................... 210 Prep. univ. drd. Modesta Lupaşcu ARTA GENERATĂ PE COMPUTER ŞI ISTORIA ARTEI. O ANALIZĂ CRITICĂ ...................................................................................................... 227 Lector univ. dr. Dan Micu INFLUENŢE DE NATURĂ PSIHOLOGICĂ ASUPRA COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUIERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Lector univ. dr. Monica Elena Pop RE-DESIGN PRIN METADESIGN.............................................................. 245 Asistent univ. drd. Adina Tofan CORPUL EXPUS ŞI ARTA CONTEMPORANĂ ........................................ 258 Lector univ. dr. Codrina Ioniţă PROBLEMA LIMITEI ÎN ARTA CONTEMPORANĂ .................................. 268 Mircea-Ioan Lupu ARTA CA MOD DE RECUPERARE A IDENTITĂŢII ÎNTR-O LUME A SIMULĂRII .................................................................................................. 278 Prep. univ. drd. Mihai Vereştiuc SEMNIFICAŢIA OBIECTULUI MINIMAL ................................................... 311 Drd. Cezar Sandu-Tiţu O ESTETICA A IMAGINII X - UNE ESTHÉTIQUE DE L’IMAGE X ........... 320
 • ISBN 978-606-547-006-4
 • 336 pagini / Format B5
 • Pret 30 RON

Pozitii estetice si manifestari ale culturii vizualeEditor coordonator: Prof. univ. dr. D. N. Zaharia
Editor: Cristina Moraru

 • POZI II ESTETICE I MANIFEST RI ALE CULTURII VIZUALE Acest volum con ine o serie de articole care prezint atât anumite pozi ii estetice cu privire la definirea artei, cât i câteva exemple relevante ale unor manifest ri recente în cultura vizual fotografic , cinematografic i arhitectural . Rela ia constructiv dintre domeniul de investiga ie al teoriei estetice i cel al studiilor culturii vizuale determin o în elegere cât mai larg în câmpul cunoa terii prin intermediul definirii diversificate a artei i prin descrierea variet ii formelor sale de manifestare. Dac în teoria estetic interesul tiin ific de grad zero este acela de a defini arta dintr-o multiplicitate de perspective teoretice, de la definirile analitice la definirile pragmatiste i cele expresiviste, în studiile culturii vizuale se urm resc o serie de identific ri i examin ri ale valorific rii formelor de cunoa tere vizual într-o varietate de expresii i semnifica ii ale culturii i civiliza iei umane. Pozi iile estetice exprimate în definirea multipl a artei demonstreaz varietatea metodologic a analizei lucr rilor de art în func ie de capacitatea teoreticienilor de a explica inten iile i efectele creativit ii artistice în condi iile accept rii diversific rii „lumilor artei”. În raport cu aceast multiplicare a pozi iilor estetice, asist m i la o extindere a analizei manifest rilor artistice în diverse forme de expresie a culturii vizuale contemporane: în fotografie, cinematografie, arhitectur . Punerea în contrast sau într-o situa ie de compara ie a celor dou moduri de teoretizare a artei i culturii vizuale, respectiv a pozi iilor teoretice estetice i a studiilor anumitor forme de expresie ilustrative ale culturii vizuale, poate creea condi iile l rgirii cunoa terii i câmpului de experien e pentru o motivare argumentat a reconsider rii teoriei artei.
 • ISBN 978-606-547-067-5
 • 172 pagini / Format B5
 • Pret 20 RON

INTERDISCIPLINARITATE ÎN CONSERVARE-RESTAURARE ŞI ARTE APLICATECentrul de Cercetare CReART

 • Cuprins: Prefaţă 7 Iconostasul bisericii din Bălineşti - studiu preliminar - analiza stării de conservare Lector univ. drd. BORDAŞIU Cornelia Asistent univ. drd. UNGUREAN Bogdan 9 Prima decoraţie a bisericii Sfântul Nicolae Popăuţi: concept şi reconstituire digitală Lector univ. drd. SOLOMONEA Carmen Cecilia, Asistent univ drd. GAVRILEAN Bogdan 18 Tehnica miniaturii şi ilustraţia manuscriselor Lector univ. drd. TUDOR Constantin 35 Tehnici de manipulare ale psihicului uman Asistent univ. drd. GAVRILEAN Bogdan 61 Degradarea biologică a obiectelor de patrimoniu exterior confecţionate din lemn Asistent univ. drd. UNGUREAN Bogdan 85 Ipostaze ale artei murale în context european Castelul de la Miclăuşeni – Cercetare, documentare, restaurare Colab. ext. lector drd. ONICA Stelian, Colab. ext. lector dr. DOMINTE Merişor G. 93 Aspecte privind degradarea bunurilor de patrimoniu atacate de specia xestobium rufovillosum degeer (col. anobiidae) Colab. ext. MOŞNEAGU Mina 108 Utilizarea laserului în curăţirea picturilor murale Student, Conservare-Restaurare, PASCAL Maria 115 Biodeteriorarea frescelor de la bisericile Popăuţi-Botoşani şi Snagov-Ilfov. Studiu comparativ Colab. ext. drd. MAXIM Daniela 125 Posibile semnificaţii ale unui act de vandalism Colab. ext. drd. MAXIM Bogdan 150 Tradiţii şi obiceiuri româneşti de iarnă Profesor univ. dr. GAVRILEAN Dimitrie 162 Interferenţe vizual – artistice Profesor univ. dr. BARTOS Jenő 177 Budapesta: o lecţie de urbanism Conferenţiar univ. dr. URMĂ Maria 185 Costumul in artă Conferenţiar univ. dr. HAŞEGAN Miruna 189 Kitsch, iconoclasm şi posmodernism în arta religioasă actuală Preparator univ. STOLERIU Adrian 200 Arhetipul în contextul postmodern Colab. ext. drd. GAVRILEAN Dragoş 217 Noi dimensiuni ale percepţiei în era digitală Student, master, LUPU Mircea-Ioan 221 Lumina ca mediu de expresie în arta contemporană Student, master, LUPU Oana 237 Studii referitoare la impactul plasmei de înaltă frecvenţă pe materiale istorice din suport celulozic Colab. ext. IOANID Ghiocel, RUSU Dorina, TOTOLIN Marian, IOANID Aurelia, MUREŞAN Augustin 250 Iluzii optice în cromatologie Lector univ. drd. Ioana-Iulia Olaru 262
 • ISBN 978-973-8271-96-8
 • 270 pagini / Format B5
 • Pret 25 RON

CREATIVITATE ŞI RESTAURARE ÎN ARTĂ
CENTRUL DE CERCETARE „CReART”

 • CUPRINS Structuri compoziţionale – Compoziţia plastică pag. 7 Prof. univ. Dimitrie Gavrilean Mitologia românească în pictură pag. Prof. conf. dr. arh. Maria Urmă Casa Batlló- lecţia Gaudí pag. Lect. univ. drd. Carmen Cecilia Solomonea Biserica Domnească ,,Sfîntul Nicolae’’ Popăuţi, Botoşani Date despre monument, intervenţii diverse asupra arhitecturii şi decoraţiei murale interioare, degradările produse în timp asupra materiei şi imaginii originale pag. Lector univ. drd. Cornelia Bordaşiu Degradări specifice ale picturii pe suport de lemn -analiză cazuistică pag. Lector univ. drd. ing. Octaviana Marincaş Caracteristici spectrale în domeniul infraroşu ale unor materiale textile de la Mănăstirea Suceviţa pag. 108 Prof. univ. Jenö Bartos 47 84 86 99 Lector univ. drd. Constantin Tudor Mozaicul în arta bizantină pag. Asist. univ. drd. Ungurean Bogdan Factorul uman, cauză primordială a „morţii” artei pag. 134 Asist. univ. drd. Bogdan Gavrilean O privire subiectivă asupra criteriilor esteticii pag. 138 Prep. univ. Biciuşcă Ramona Metamorfoza banalului pag. Student master drd. Dragoş Iustin Gavrilean Fractalii ca modalitate de exprimare în artele plastice pag. 153 Student Elena Moşneguţu Conservarea şi restaurarea între obligaţie şi datorie pag. 159 119 147
 • ISBN 973- 85187-8-4
 • 164 pagini / Format B5
 • Pret 20 RON

INTERFERENŢE, CREAŢIE ŞI RESTAURARE ÎN ARTĂCentrul de Cercetare CReART

 • Cuprins: Interferenţe (Prefaţă) Prof. univ. dr. BARTOS Jenő, director CReART 5 Universul dantesc şi tripartiţia botticeliană - „Divina Ilustraţie” Lector univ. drd. BORDAŞIU Cornelia 7 Dincolo de echilibrul estetic al restaurării moderne. Cazuri şi concepte în pictura murală Lector univ. drd. SOLOMONEA Carmen Cecilia 22 Fresce bizantine influenţate de pictura de şevalet renascentistă din secolele XIV-XV Lector univ. drd. TUDOR Constantin 31 Plurivalenţa simbolurilor Asist. univ. drd. GAVRILEAN Bogdan 43 Degradări ale bunurilor de patrimoniu confecţionate din lemn şi expuse în natură cauzate de către insectele xilofage. Prezentare cazuistică Asist. univ. drd. UNGUREAN Bogdan 71 Tencuieli şi pigmenţi PASCAL Maria, student, Conservare-Restaurare 77 Spaţiul plastic în artele contemporane Prof. univ. dr. BARTOS Jenő 96 Simboluri mitice folosite în creaţia personală Prof. univ. dr. GAVRILEAN Dimitrie 101 239 Imagini spaţiale specifice diverselor zone geografice şi culturi Conf. univ. dr. URMĂ Maria 133 O experienţă americană. Cleveland – Ohio, octombrie – noiembrie 2006 Lector univ. drd. ACOSTIOAEI Dan 142 Tehnica vitraliului după Louis Comfort Tiffany Lector univ. drd. MAXIMOVICI Bogdan 151 Conceperea ambianţei decorative prin asumarea creativă a spaţiului public Asociat univ. drd. GHEORGHE Cătălin 160 Arhetipul - model divin specific spiritualităţii tradiţionale Colab. Ext. Drd. GAVRILEAN Dragoş 168 Preliminariile asamblajului Asist. univ. BICIUŞCĂ Ramona 175 Repere contemporane în arta murală. Spaţiul colaj în proiectele lui Arturo Herrera NICUŢĂ Oana Maria– student master 188 A fi sau a nu fi sincretic în artă LUPU Mircea-Ioan – student master 195 Sincretismul – o caracteristica a contemporaneităţii LUPU Oana – student master 201 Expresii textile în forme neconvenţionale de artă Conf. univ. dr. HAŞEGAN Miruna 205 Figura umană în artele textile contemporane Asist. univ.drd. BRUSTUREANU Cornelia 223
 • ISBN (10) 973-8271-49-5 ; ISBN (13) 978-973-8271-49-4
 • 240 pagini / Format B5
 • Pret 25 RON
Editura si Tipografia „Artes” nu au personalitate juridica, ele apartin de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, Str. Horia nr.7-9, artes@arteiasi.ro, 0232 261842, t/f 0232 276162, CUI 4540925. Copyright © 2014 - Toate drepturile si obligatiile apartin posesorilor drepturilor de autor si/sau Universităţii de Arte "George Enescu" Iaşi. Design executat sub auspiciile Editurii Artes / Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi.  Sign In © 2019 Universitatea de Arte "George Enescu", Iasi :: artesiasi