meniu-catalog-educatie.jpg muzica teatru
arte
educatie reviste
varia

Cărţi ce vizează pregătire psihopedagogică, psihologică şi metodică a studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior care se dedică profesiei de cadru didactic pentru disciplinele: 

1. Educaţie muzicală generală,

2. Educaţie muzicală specializată - studii teoretice, interpretare /instrumentală şi canto,

3. Artă teatrală,

4. Educaţie plastică generală şi specializată

DIMENSIUNI ALE EDUCAȚIEI ARTISTICE
Vol. I
Fiecare copil are nevoie de educație muzicalăEUGENIA - MARIA PAŞCA
COORDONATOR

 • CUPRINS Autor 73 Cântece Pag. 1.Uh, ce vreme! ………………………………… 11 2.Ce se-ntâmplă ………………………………… 11 3.Ghiocelul ……………………………………... 12 4.Zi de vară …………………………………….. 12 Griga Florin Leontin 5.Constatare ……………………………………. 13 1. Din dragoste …………………………………. 13 2. Mama - sigur ma iubește! …………………… 14 3. Chipul mamei ………………………………... 15 4. Prețuire ……………………………………… 15 5.Bucurie ………………………………………. 15 6.Îndemn ………………………………………. 16 7.Ura...am un frațior! …………………………… 16 8.Puișorul ………………………………………. 17 Grigoropol Andreia Luiza 9.Copile ………………………………………… 17 1.Țâfnosul ………………………………………. 17 2.O noapte în codru …………………………….. 18 3.Vestitorul …………………………………….. 18 4.În zori ………………………………………… 19 Luchian Ana-Maria 5.Dacă ar vorbi ………………………………… 19 1.Copii si flori …………………………….,…… 19 2.Ape curgătoare ………………………….…… 20 3.Roua …………………………………………. 20 4.Soarele ………………………………………. 21 ..5.Izvorașul …………………………………… 21 6.Anotimpurile: Primăvara, Vara, Toamna, Iarna 22 7.Iepurașul ……………………………………… 23 8.Ursul păcălit de vulpe ………………………… 23 9.Pisica …………………………………………. 23 Morari Ioana Ştefania 10.Cântecul gamei ……………………………… 24 1.Cozonacul …………………………………….. 24 2.Găina ………………………………………….. 25 3.Merele ………………………………………… 25 Popa Daniel 4.Veverițele …………………………………….. 26 1.Copii și părinți ……………………………….. 26 2.Un mugur e ... schimbare ……………………. 27 3.Gingașă făptură ………………………………. 27 4.Pasăre vicleană ………………………………. 27 Rusu Vasile 5.Cioplitorul …………………………………… 28 1.E furtună ……………………………………… 28 2.Rugă către ... Cer …………………………….. 28 3.Cu-cu! ………………………………………… 29 4.Hărnicuța ……………………………………... 29 Țuțu Vasile 5.Vreau un prieten ……………………………… 30 1.La circ ………………………………………… 30 2.Veverița ………………………………………. 31 3.Oile …………………………………………… 31 4.Cloșca cu pui ………………………………… 31 Babiuc Alina 5.Șah mat ………………………………………. 32 1.Început de drum ……………………………… 32 2.Școală dragă ………………………………….. 33 3.Omul din clasă ……………………………….. 33 4.Domnule învățător …………………………… 34 5.Marțișor ………………………………………. 34 Irimia Oana 6.Fetițe și băieți ………………………………… 35 1.Chemarea zăpezii …………………………….. 35 2.Păsări și pui ………………………………….. 36 3.Grădina cu legume …………………………… 37 4.Anul 2000 ……………………………………. 38 Malinescu Teodora 5.Livada ………………………………………… 38 1.Vino soare! …………………………………… 39 2.Boabe, spice, boabe ………………….……….. 39 3.Luna ………………………………….……….. 40 4.Sălbăticiuni …………………………………… 40 Pascariu Carmen 5.Hoața ………………………………………….. 40 1.Vine Toamna …………………………………. 41 2.Se aud cârduri ………………………………… 41 3.Fluturii, tot zburătoare ……………………….. 41 4.În stup ………………………………………… 42 Rusu Ionuț 5.Păsărica 42 1.Surâsul mamei ……………………………….. 43 2.La cules nămeți ……………………………… 43 3.Clopoțelul fermecat …………………………. 44 Veisa Raluca 4.Rețetă de primăvară …………………………. 44
 • ISBN 978-973-8263-19-2 ; Vol. 1. - 2008. - ISBN 978-973-8263-18-5 ;
 • 48 pagini / Format A5
 • 10 RON

DIMENSIUNI ALE EDUCAŢIEI ARTISTICE
Vol. II
MOZAIC EDUCAŢIONAL
(Formarea pentru educaţia artistică a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar între oferta curriculara şi necesitate)EUGENIA - MARIA PAŞCA

 • CUPRINS CUVÂNT INTRODUCTIV CAPITOLUL I - Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar - realităţi şi perspective 1. Rolul mentorului în pregătirea studenţilor pentru cariera didactică 2. Practica pedagogică din învăţământul artistic între proiecţie şi realizare 3. Actualitatea şi actualizarea programului de formare continuă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar, cu specializări în domeniul artistic (muzică, teatru, arte plastice) 4. Educaţia artistică şi formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar între oferta curriculară şi necessitate CAPITOLUL II - Repere educaţional-artistice 1. Proiectarea interdisciplinară a educaţiei muzicale în perioada prenotaţiei 2. Matematica şi artele 3. Muzică si matematică 4. Tradiţiile folclorice ale copiilor 5. Viaţa şi muzica rromilor, sursă de inspiraţie pentru muzicienii români şi europeni în secolele al xix-lea şi al xx-lea (pledoarie pentru o posibilă educaţie muzicală din perspectivă interculturală) 6. Kitsch-ul ca fenomen artistic în perioada contemporană şi rolul educaţiei estetice în formarea personalităţii adolescenţilor 7. Proiect interinstituţional pentru dezvoltarea carierei „Elevii bârlădeni la porţile artelor” 8. Şi ei sunt ca noi - copiii rromi în comunităţile şcolare ABSTRACT BIBLIOGRAFIE GENERALĂ
 • 978-973-8263-19-2
 • 82 pagini / Format B5
 • 15 RON

DIMENSIUNI ALE EDUCAŢIEI ARTISTICE
Vol. III
Caiet de practică pedagogică (repere teoretice/repere aplicative)
Edița II-a revizuită și adăugităEugenia-Maria Paşca

 • CUPRINS CUVÂNT INTRODUCTIV……………………………………………………….......7 Partea I – Repere teoretice…………………………………………………………….9 1.ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 49/2014 PRIVIND INSTITUIREA UNOR MĂSURI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ŞI PENTRU MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE (extras)…………………………….9 2.METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR DE FORMAREPSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ (în conformitate cu OMECTS nr. 5745/13.09.2012)……………………………………………………………………..11 3.REGULAMENTDE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ (D.P.P.)...........19 4.REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA STUDENŢILOR în cadrul programului de studii al DPP……………………………………………………………………...28 5.REGULAMENTUL PRACTICII PEDAGOGICE………………………………….30 6.ORDIN nr. 5400/21.11.2004 privind STATUTUL CADRULUI DIDACTICMENTOR…………………………………………………………………………....31 7.ORDIN nr. 5485/29.09.2011 pentru aprobarea METODOLOGIEI PRIVINDCONSTITUIREA CORPULUI PROFESORILOR MENTORI PENTRUCOORDONAREA EFECTUĂRII STAGIULUI PRACTIC ÎN VEDEREAOCUPĂRII UNEI FUNCŢII DIDACTICE………………………………………....36 8.STANDARDE OCUPAȚIONALE PENTRU PROFESIA DE MENTOR, MINISTERULE EDUCAȚIEI NAȚIONALE, 1999, COR 235902…………….…36 9.STANDARDELE PROFESIONALE PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ……....36 10.STANDARDE OCUPAȚIONALE PENTRU PROFESIA DE PROFESOR PENTRU GIMNAZIU-LICEU, MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, 1999………………………………………………………………………………….38 11.COMPETENȚE SPECIFICE ȘI TRANSVERSALE PENTRU OCUPAȚIA DE PROFESOR CONFORM REGISTRULUI NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR / 2014……………………………………………39 Partea a II- a - Repere applicative……………………………………………..……..40
 • 978-606-547-215-0
 • 128 pagini / Format A4
 • 15 RON

DIMENSIUNI ALE EDUCAŢIEI ARTISTICE
Vol. IV
Strategii de abordare disciplinară şi interdisciplinară a educaţiei
muzicale în învăţământul primar simultanEugenia-Maria Paşca
Jenica Gherghescu
Lucian Gherghescu

 • CUPRINS Cuvânt introductiv. ....................................................................................... Capitolul I: Specificul organizării activităţii didactice în condiţiile învăţământului simultan cu două sau mai multe clase ( L.G.) .................. 1. Învăţământul simultan - realitate a învăţământului românesc ................... . 2. Câteva consideraţii şi sugestii noi referitoare la gruparea claselor şi repartizarea posturilor în învăţământul primar simultan ................................. 3. Organizarea spaţiului şcolar în clasele simultane ...................................... . Capitolul II: Metodologia predării-învăţării - evaluării Educaţiei muzicale în condiţii simultane( J.G.) .......................................................... 1. Locul şi rolul disciplinei Educaţie muzicală în planul de învăţământ; modalităţi de combinare a disciplinelor şcolare cu Educaţia muzicală .......... 2. Obiectivele şi conţinuturile Educaţiei muzicale în ciclul primar ............... 3. Metode şi procedee de predare - învăţare - evaluare a Educaţiei muzicale în învăţământul simultan. ................................................................ 4. Mijloace didactice în învăţarea simultană a conţinuturilor Educaţiei muzicale .......................................................................................................... Capitolul III. Proiectarea interdisciplinară a Educaţiei muzicale (E.M.P.). ........................................................................................................ 1. Deschiderea spre interdisciplinaritate a activităţilor musicale .................. 2. Abordarea proiectiv – interdisciplinară a Educaţiei musicale .................. 3. Modalităţi de optimizare a demersului didactic – musical ........................ Capitolul IV. Modalităţi de proiectare a demersului didactic muzical în învăţământul simultan (J.G.EMP) .......................................... 1. Proiectarea didactică .................................................................................. 2. Alternarea activităţii directe cu activitatea independentă - condiţia optimă asigurării caracterului unitar a lecţiei de Educaţie muzicală ............ 3. Abordarea interdisciplinară a activităţilor opţionale de Educaţie muzicală ......................................................................................................... Concluzii ....................................................................................................... Abstract ........................................................................................................ Anexe ............................................................................................................ 1. Programe opţionale ( J G ) ........................................................................ 2. Proiecte didactice ( EMP) ......................................................................... Bibliografie (EMP) ...................................................................................... 1. Studii teoretice şi articole .......................................................................... 2. Lucrări muzicale şi artistice ...................................................................... 3. Programe şi manuale şcolare pentru „muzică” şi „educaţie muzicală” ....
 • ISBN 978-973-8263-88-8
 • 140 pagini / Format B5
 • 20 RON

DIMENSIUNI ALE EDUCATIEI ARTISTICE VOL. V - Managementul activitatilor muzicale extracurriculare in educatia formala si nonformalaEugenia Maria Pasca

 • Aspecte ale activitatilor muzicale extracurriculare in educatia formala si nonformala Aspecte didactice privind managementul formatiilor vocale Aspecte didactice privind managementul formatiilor instrumentale Aspecte didactice privind managementul formatiilor vocal-instrumentale
 • ISBN:978-973-8263-19-2
 • Nr pag:94, format B5
 • 15 lei

DIMENSIUL LE EDUCATIEI ARTISTICE VOL VI - 150 de ani de invatamint artistic la iasiEugenia-Maria PASCA

 • Lucrările ale conferinţei "Cooperare şi dialog cultural, educaţional şi artistic în spaţii multietnice: tradiţii şi perspective". 1- dezvoltarea dimensiunii interculturale în domeniile culturii şi educaţiei, în context european, precum şi promovarea pe plan naţional si internaţional a climatului de toleranţă şi comunicare interetnică, cu precadere pe etnia rromă 2- educaţia în spiritul drepturilor omului, reforma sistemului educativ, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural, educaţia interculturală a tinerilor, analiza diferitelor producţii artistice ca agenţi de cultură şi integrarea minorităţilor din perspectiva valorizării creaţiei artistice, mai ales a celei muzicale şi nu numai (dramaturgie, artistico- plastice) din perspectiva influenţelor rromani şi a altor minorităţi 3- exemple practice de aplicare a perspectivei interculturale în domeniile vizate, îndreptate în direcţia întăririi coeziunii sociale , a dezvoltării societăţii civile româneşti şi legate de interferenţele interetnice 4- iniţierea şi dezvoltarea de raporturi de colaborare, respectând legislaţia, cu diferite instituţii româneşti şi internaţionale vizând formarea formatorilor pentru activităţi artistice extracurriculare şi mai ales pe formarea continuă a mediatorilor şcolari pentru populatia rromă 5- polarizarea interesului şi activităţii specialiştilor în domeniile abordate, favorizarea contactelor şi cooperarii dintre diferitele instituţii, precum şi a colaborării între autorităţi şi societatea civilă Comunicări ştiinţifice în cadrul Secţiunilor: Muzică/ Music Teatru/Theatre Arte plastice/ Fine Arts Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic/ Department for Teachers Education
 • ISBN 978-973-8263-19-2
 • Nr. pag. 234 / Fromat B5

DIMENSIUNI ALE EDUCATIEI ARTISTICE VOL. VII - Aspecte ale invatamintului superior artistic românesc in context europeanEugenia-Maria Pasca

 • Lucrările simpozionului ÎNVĂŢĂMÂNTUL ARTISTIC ROMÂNESC - ÎNVĂŢĂMÂNT ARTISTIC EUROPEAN 1860-2010. Comunicări ştiinţifice în cadrul Secţiunilor: Muzică/ Music (Centrul Ştiinţa Muzicii/ Science of Music Center) Teatru/Theatre (Centrul Arta Teatrului-Studiu şi Creaţie/ Theatre Art-Study and creation Center) Arte plastice/ Fine Arts (Centrul de Estetică şi creaţie artistică / Aesthetics and artistic creation Center) Prezenţa Esteticului Artistic în Cotidian/ Artistic aesthetic presence in everyday life (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic/ Department for Teachers Education) Workshop-ul şi Sesiunea de Comunicari Ştiinţifice INSTRUMENTE ARTISTICE ÎN EDUCAŢIE. Sesiune de comunicări cu participare internaţionala Instrumente Artistice în Educaţie. Secţiunile Sesiunii de Comunicări: Instrumente si mediere artistica in problematica educatiei interculturale Creativitate si dezvoltare in cariera didactica prin activitati artistice Abordari interdisciplinare in educatia artistica Implicatii psihosociale ale educatiei prin arta Conferinţa internaţională "Cooperare şi dialog cultural, educaţional şi artistic în spaţii multietnice: tradiţii şi perspective" Comunicări ştiinţifice în cadrul Secţiunilor: Muzică/ Music Teatru/Theatre Arte plastice/ Fine Arts Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic/ Department for Teachers Education
 • ISBN 978-973-8263-19-2
 • Nr. pag. 157 / Format B5

Dimensiuni ale educatiei artistice, vol. VIII - Mediere social-educationala prin arteEugenia-Maria Pasca

 • Lucrari ale Conferinţei internaţionale "Mediere social-educaţională prin arte": Tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în domeniul educaţiei artistice Pedagogia artei în abordări comparative Formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei artistice Dimensiuni interculturale ale educaţiei artistice Arta ca mijloc pentru mediere şi acţiune comunitară
 • ISBN 978-973-8263-19-2
 • nr. pag. 342 / Format B5

Dimensiuni rtistice ale educatiei, Vol. IX - Cercetari comparative si studii in politicele europene privid educatia artistica si internationalaEugenia-Maria Pasca

 • Lucrari ale conferintei interanationale "Cercetări comparative şi studii în politicile europene privind educaţia artistică şi interculturală" 2012: Tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în domeniul educaţiei artistice Pedagogia artei în abordări comparative Formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei artistice Dimensiuni interculturale ale educaţiei artistice Arta ca mijloc pentru mediere şi acţiune comunitară
 • ISBN 978-973-8263-19-2
 • Nr. pag. 241 / format B5

DIMENSIUNI ALE EDUCATIEI ARTISTICE, VOL.X
CULTURA EUROPEANĂ ÎNTRE ORIENT ŞI OCCIDENT (TRADIŢIE ŞI MODERNITATE)COORDONATOR: EUGENIA MARIA PAŞCA

 • Lucrarea cuprinde studii prezentate la manifestarea internationala organizată de Institutul de Pregătire Psihopedagogică şi Consiliere din Universitatea de Arte G.Enescu Iasi în anul 2013. Referenti stiintifici: lect.univ. Mihaela Mitescu Manea, conf.univ. Margarita Tetelea
 • 978-973-8263-19-2
 • Nr.pag.152 / Format B5
 • 20 lei

scrool-up.jpg

Introducere in teoria si metodologia predarii si evaluariiMihaela Mitescu Lupu

 • Delimitari terminologice. Introducere in problematica didactica generala Introducere in problematica organizarii si desfasurarii activitatii educationale in institutiile scolare Sisteme traditionale si alternative de organizare a procesului de invatamant Instruirea scolara;activitatea educationala specifica Strategii de instruire Tehnici de comunicare inter-relationale in educatie Definirea si analiza conceptului de evaluare. Functiile evaluarii Metode si tehnici de evaluare. Metode si instrumente traditionale de evaluare scolara Metode alternative si tehnologii de data recenta de evaluare scolara Metodologia elaborarii si utilizarii instrumentelor de evaluare Tipurile de distorsiuni. Modalitati de corectare a erorilor de evaluarebr Notarea. Conceptualizare. Sisteme de notare Standarde de competenta pentru profesia didactica
 • ISBN:978-973-8263-96-3
 • Nr pag:200, format B5
 • 25 lei

Instrumente teoretice si practice in managementul clasei de eleviMihaela Mitescu Lupu

 • Aspecte teoretice in managementul clasei de elevi Obiectul si problematica managementului clasei de elevi Dimensiuni generale ale conducerii in sistemul de invatamant Stiluri manageriale ale cadrelor didactice Clasa ca grup social. Relatiile educationale Metode si instrumente de cunoastere a clasei ca grup social Criza si conflictul in spatiul clasei de elevi Managementul conflictului in clasa de elevi. Sugestii metodologice si propuneri aplicative Comunicare eficienta la nivelul clasei Comunicarea cu parintii Cunoasterea grupului de elevi Criza in spatiul scolii
 • ISBN:978-973-8263-95-6
 • Nr pag:112, format B5
 • 15 lei

Un posibil traseu al educatiei muzicale in perioada prenotatiei, din perspectiva interdisciplinaraConf.Eugenia Maria

 • Evolutia educatiei muzicale, sisteme , conceptii metodice, manuale. Particularitatile specifice perceperii, insusirii si interpretarii muzicii de catre copiii din gradinita si scoala generala Aspecte metodice privind formarea si dezvoltarea priceperilor, deprinderilor si cunostintelor muzicale Mijloace speifice de realizare a educatie muzicale in perioada prenotatiei Proiectarea interdisciplinara a educatiei muzicale Capitol VI. Creatia muzicala destinata copiilor, pentru perioada prenotatiei
 • ISBN:978-973-8271-39-5
 • Nr pag:310, format B5
 • pret 35 lei

CÂNTECE MICI PENTRU .. CEI MICIILIE HRUBARU

 • Lucrarea este cuprinde un număr de poezii, cântece şi exerciţii muzicale pentru copii
 • 978-973-8271-62-3
 • Nr.pg 70 / Format A5
 • 15 lei

Curs de initiere vocala - cantoMihaela Garlea

 • Lucrarea este o dezvoltare a aspectelor care implică didactica muzicală în domeniul iniţierii vocale, legată de elemente de limbaj muzical, timbral-instrumentale, repertoriale, specifice cântului vocal. Din cuprins:Aparatul vocal - anatomie şi funcţionare, Aparatul rezonator, Igiena glasului, Elemente de limbaj muzical, Citirea muzicală
 • 978-606-547-156-6
 • Nr.pag.90, Format A4
 • Pret:20 lei

FORMATII CORALE ÎN ŞCOALA PRIMARĂ ŞI GIMNAZIU
(CUM ÎNFIINŢĂM CORUL DE COPII)ILIE HRUBARU

 • Lucrarea este un îndrumar adresat profesorilor de muzică ce predau educaţia muzicală în şcoală. Din cuprins: Când şi cum începem să cântăm, Primii paşi în formarea corului de copii, Cântece patrotice, Muzică religioasă, Colinde şi cântece de iarnă, Reducţii pentru 2 şi 3 voci egale, Prelucrări de folclor
 • 978-606-547-051-4
 • Nr.pag. 400 / Format A4
 • 40 RON

JOCUL MUZICAL SI CREATIVITATEAEugenia Maria Paşca

 • CUPRINS Argument _______________________________________ pag. 5 I. Aspecte metodice privind formarea si dezvoltarea priceperilor si deprinderilor muzicale_________________ pag. 6 1. Cântarea vocala si instrumentala ........................................................ pag. 7 2. Însusirea elementelor ritmico – metrice ................................................ pag. 16 3. Însusirea elementelor melodic – interpretative ...................................... pag. 26 II. Mijloace specifice de realizare a educatiei muzicale în perioada achizitiilor senzorial - auditive _______________ pag. 35 1. Exercitiile muzicale si rolul lor în formarea deprinderilor muzicale .... pag. 37 2. Cântecul – principalul mijloc de familiarizare a copiilor cu limbajul muzical .................................................................................................. pag. 45 3. Jocul muzical – modalitate complexa de educatie artistica a copiilor .. pag. 51 III. Dezvoltarea creativitatii copiilor prin proiectarea interdisciplinara a educatiei muzicale ________________ pag. 56 1. Abordarea proiectiv – interdisciplinara a educatiei muzicale .............. pag. 56 2. Creatia vocala pentru vîrstele timpurii pag. 75 3. Creatia vocal - instrumentala pentru vîrstele timpurii pag. 85 Bibliografie generala ______________________________ pag.101 1. Studii teoretice si articole ..................................................................... pag. 101 2. Lucrari muzicale si artistice ................................................................. pag. 109
 • 978-973-8263-98-7
 • 112 pagini / Format B5
 • 20 RON

Sisteme de educatie muzicalaEugenia Maria Pașca

 • 978-973-8263-97-0
 • 88 pagini / Format B5
 • 15 RON

INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR : APLICAȚII PENTRU EDUCAȚIE,ARTĂ ȘI CULTURĂMihaela Mitescu-Manea

 • Cuprins Cuvânt Înainte – Tudor Stanciu……………………..……….7 C1: Introducere. Noţiuni de bază………………………..…...9 Managementul proiectelor – mod de gândire și acțiune…………….…9 Proiectul ca instrument pentru dezvoltarea organizațională………..10 Noțiuni de bază în managementul proiectelor ………………………12 Etape în managementul proiectului………………………………….24 Referințe bibliografice……………………………………………………..33 C2: O scurtă istorie a managementului proiectelor…….........36 Teoria proiectelor ……………………………………………………38 Apariţia conceptului de management ……………………….......…...40 Teoria planificării……………………………………………...……..43 Teoria execuţiei ………………………………………………...……..45 Teoria controlului …………………………………………..………..47 Referințe bibliografice……………………………….……………….49 C3. Proiecte culturale & Proiecte educaţionale...53 Proiecte culturale – problematică & tipologii...53 Câteva observații privind proiectele artistice...58 Provocările pedagogice ale gândirii despre viitor...62 Câteva observații privind realitățile managementului cultural și artistic În România...63 Proiecte culturale – tipologie...67 Proiecte educa$ionale - problematică & tipologii...76 Proiecte educaționale – problematică & tipologii...79 Referințe bibliografice...84 C4. Fazele elaborării unui proiect...86 Imaginea de ansamblu asupra proiectelor - Principii & Standarde...86 Principii în managementul proiectelor...92 Succesul proiectelor: posibile standarde...95 Conceperea și Planificarea proiectelor în pași operaționali...103 Considera$îi opera$ionale cu aplicare generală în proiectare...103 Tehnici și instrumente practice în conceperea și planificarea Proiectelor...106 Formularea problemei – instrumente practice de analiză...106 Precizarea Scopului și Obiectivelor...110 Planificarea resurselor – instrumente practice...114 Stabilirea și planificarea activităților proiectului...114 Planificarea resurselor proiectului...116 Planificarea și monitorizarea riscurilor – instrumente practice.129 Redactarea unei propuneri de proiect de succes...137 Referințe Bibliografice...142 C5. Implementarea şi conducerea proiectelor...148 Leadership...148 Construirea Cu publicul (PRP) Monitorizarea proiectelor... ...177 ... 182 Încheierea proiectelor 193 ... 204 Anexa1: Obiective.. 218 Anexa 2: Matricea Obiective Indicatori de rezultat Indicatori de realizare...221 Anexa 3: Diagrama 223 Anexa 4: Diagr..224
 • 978-606-547-205-1
 • 224 pagini / Format B5

PEDAGOGIE. INTRODUCERE ÎN TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUIMihaela Mitescu-Manea

 • Cuprins CI : Pedagogia-ştiinţa fundamentală a educaţiei . ....................... 5 C2: Educația…………………………………………………………………………….....26 C3: Educabilitatea - semnificație, importanță și implicații pentru teoria pedagogică …………………………………………………...........61 C4: Dimensiunile educației …………………………………………………..…..96 C5: Curriculum - delimitări conceptuale ………………………………..109 C6: Componentele curriculumului: finalitățile educației .....…..121 C7: Componentele curriculumului: conținuturile învățământului ……………………………………………………………….......…160 C8: Curriculum - optimizare și reformă ……………………..……….…177 C9: Artele în curriculum - aspecte generale……………………..….…196
 • 978-606-547-204-4
 • 226 pagini / Format B5
 • 25 RON

Revista Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic (DPPD) -  REVIEW OF ARTISTIC EDUCATION // http://rae.arts.ro

Proposed thematic covers diverse directions of research in the field of artistic and intercultural education and areas connected to it impacting on the development of the Romanian and European education. vezi Revistele Universitatii 

Review of Artistic Education nr 11-12 / 2016Editor, responsible for the issue: Prof. PhD.Eugenia Maria Pasca
http://rae.arts.ro/

 • ISSN = 2069 – 7554

REVIEW OF ARTISTIC EDUCATION Nr. 9 - 10 / 2015Editor, responsible for the issue: Prof. PhD.Eugenia Maria Pasca
http://rae.arts.ro/

 • CONTENTS ARGUMENT…………………………………………………………….................................6PART I: MUSIC……………..………………………………………………………………..7 1.THE DYNAMIC MUSICOLOGY AS A CURRENT TREND IN THE THEORY OFMUSIC / Ion Gagim / Professor PhD Hab. /„Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…………………………………………………………………………..7 2.NATIONAL AND UNIVERSAL TRENDS IN THE MODERN SYSTEM OF MUSICEDUCATION IN MOLDOVA / Margarita Tetelea / Associate Professor PhD /„Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia ………………………………………....18 3.THE TEXTBOOK OF MUSICAL EDUCATION AT SCHOOL DEBUT / Marina Morari /Associate Professor PhD / „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia………………………………………………………………………………...……26 4.THE INTERPRETIVE PERFORMANCE AS A RESULT OF MUSICAL ANDARTISTIC COGNITION / Lilia Granețkaia / Associate Professor PhD / „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…………………………………………….….35 5.IULIA BUCESCU – BASES OF MUSICAL TEACHING: NOVELTY - ORIGINALITY –CREATIVITY / Luminița Duțică / Associated Professor PhD / „George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania………………………………………………………………...….42 6.THE METHODOLOGICAL MODEL OF MUSICAL KNOWLEDGE TEACHING-FORMATION AT PUPILS / Viorica Crișciuc / Lecturer PhD., „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…………………………………………….….51 7.THE CONCEPT OF MUSIC INTROSPECTION AT MUSIC EDUCATION LESSON /Marina Caliga / Lecturer, Doctoral Candidate / „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…………………………………………………………………...……57 8.PSYCHOPEDAGOGICAL AND MUSICOLOGICAL GUIDELINES OF CURRICULUMELABORATION FOR THE MUSICAL AND ARTISTIC EDUCATION / Tatiana Bularga / Associate Professor PhD / „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…………………………………………………………………………...…………61 9.DIDACTIC GAME - AS PART OF ENCOURAGEMENT AND DEVELOPMENT OFSTUDENTS’ CREATIVITY AT THE LESSONS OF SOLFEGGIO / Mîndrilă Tamara / Teacher, Music and Pedagogical College, from Bălţi, Republic of Moldavia……….…….68 10.MOVING TOWARDS OR AWAY FROM A SHARED EUROPEAN IDENTITY:INTERSECTIONS BETWEEN POLITICS, CHRISTIANITY, AND MUSIC / Rossella Marisi / Doctoral Candidate, Italy / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania……………………………………………………………………………………....74 11.FROM PREEMINENCE TO BALANCE: A COMPARATIVE VIEW BETWEENCOURT DECISIONS AND VIOLIN-KEYBOARD SONATAS / Flavia Marisi / Doctoral Candidate, Ghent University from Ghent of Belgium……………………………………….83 12.THE INTELLECTUAL DIMENSION OF THE MUSICAL - ARTISTICPERFORMANCE / Vladimir Babii / Professor PhD / „Alecu Russo” State University from Balti, Republic of Moldavia……………………………………………………………….…91 13.MOTIVATION AS AN IMPORTANT ELEMENT OF STANDING MUSICALEDUCATION / Marina Cosumov / Lecturer PhD / „Alecu Russo” State University from Bălţi , Republic of Moldavia……………………………………………………….……..….97 14.TEHNICAL AND INTERPRETIVE MENTAL CONCEPT / Luminița Guţanu / LecturerPhD /“Spiru Haret” University from Bucharest of Romania…………………………...….102 15.PEDAGOGICAL IMPLICATIONS OF MUSIC CRITICISM APPROACHES / LoredanaViorica Iațeșen / Lecturer PhD / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania……………………………………………………………………………………..106 4 16.TRADITIONAL AND INNOVATIVE METHODS OF TEACHING FORMS ANDMUSICAL ANALYSIS / Gabriela Vlahopol / Lecturer PhD, “George Enescu” University of Arts from Iași of Romania………………………………………………………………..…114 17.MUSICAL EXPERIENCE AS PREDICTIVE FACTOR OF AESTHETIC REACTION:A REVIEW OF LITERATURE / Dorina Geta Iușcă / Lecturer PhD / „George Enescu” University of Arts from Iași of Romania……………………………………………….…..122 18.GORDONIAN IMPLICATIONS IN POLISH MUSIC PEDAGOGY: BYDGOSZCZSCHOOL MODEL / Paweł Trzos / Assistant PhD / “Kazimierz Wielki“ University from Bydgoszcz of Poland……………………………………………………………………..…128 19.DIVERSITY IN PIANO SIGHT-READING: PREPARATORY INVESTIGATION /Tomoko Siromoto / Independent scholar PhD / from London of United Kingdom and Japan……………………………………………………………………………………..…..137 20.THE TYPOLOGY OF PROSOMOIA IN BYZANTINE MUSIC. AUXILIARY TOOLSTO MEMORIZE PROSOMOIA IN THEIR ORIGINAL METRIC PATTERN / Adrian Sîrbu / Assistant Doctoral Candidate / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania..................................................................................................................................142 21.MUSIC AND CLASS CLIMATE IN LOWER SECONDARY EDUCATION / EvaKrálová / Assistant PhD / “Alexander Dubček University“ from Trenčín of Slovak Republic / Maciej Kołodziejski / Associate Professor PhD Hab. / “Academy of Humanities” from Pułtusk of Poland………………………………………………………………………...…152 22.POTENCY OF MUSIC AND MOVEMENT STIMULATION IN THE HEALTH CAREOF PATIENTS WITH PARKINSON´S DISEASE / Nikoleta Poliaková / Assistant PhD / “Alexander Dubček University“ from Trenčín of Slovak Republic / Eva Králová / Assistant PhD / “Alexander Dubček University“ from Trenčín of Slovak Republic……………...…..164 PART II: DRAMA………………………………………………………………….….......176 1.THE NATIONAL AND UNIVERSAL IN EUROPEAN ART AND EDUCATION.ARTISTIC AND SPIRITUAL FEATURES IN THE ART OF THE 21ST CENTURYACTORS / Iuliana Nistor / Doctoral Candidate / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania…………………...........................................................................................176 2.THE IMPORTANCE OF ARTISTIC CREATION RESULTING FROM THECOLLABORATION / INTERACTION OF ARTS / Ana-Cristina Leşe / Lecturer PhD / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania………………………………...182 3.USING DRAMA TECHNIQUES WHILE TEACHING/LEARNING FRENCH AS AFOREIGN LANGUAGE IN AN ACADEMIC CONTEXT / Mariana Chiriță / Lecturer, Doctoral Candidate / „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…186 PART III: FINE ARTS………………………………………………………………...…191 1.CHARACTERISTICS AND PRINCIPLES OF ART EDUCATION / Marinela Rusu /Researcher PhD / Romanian Academy, Institute ”Gh. Zane” from Iași Branch of Romania / Theodora Chandrinou / Teacher and Artist / Primary Schools from Athens of Greece …....191 2.CREATIVITY IN PREHISTORY: THE PAINTED POTTERY FROM CUCUTENI B /Ioana Iulia Olaru / Lecturer PhD / „George Enescu” University of Arts from Iași of Romania..................................................................................................................................201 3.OUTDOOR EXPERIMENTS IN THE PLASTIC ARTS / Ecaterina Toşa / Lecturer PhD /University of Arts and Design from Cluj-Napoca of Romania………………………...…. .210 4.EASEL GRAPHIC WITHIN THE CONTEXT OF THE FINE ARTS FROMBESSARABIA (1887-1940) / Tatiana Rășchitor / Doctoral Candidate / Academy of Sciences of Moldova, from Chișinău, Republic of Moldavia............................................................. 215 5.COMPARING THE PERFORMANCE OF FULL-TIME AND PART-TIME PAINTINGUNDERGRADUATES IN NIGERIA – A CASE OF UNIVERSITY OF BENIN, NIGERIA / Manasseh Emamoke Imonikebe / Associate Professor PhD / University of Benin, from Benin City of Nigeria........................................................................................................................224 5 6.CLASICAL GREEK PHILOSOPHY AND VISUAL ART AESTHETICS FORMINGTHE PERSONALITY / Theodora Chandrinou / Teacher and Artist / Primary Schools from Athens of Greece....................................................................................................................232 7.THE INTERCULTURAL DIMENSIONS OF THE AVANT-GARDISTE ART AND ITSDIRECT IMPLICATION AS A MEANS OF MEDIATION AND COMMUNITY ACTION / Ondina Oana Turturică / Doctoral Candidate / West University from Timișoara of Romania..................................................................................................................................241 PART IV: EDUCATION…………………………………………………………….…...246 1.TOWARDS AN INTEGRATED APPROACH TO ARTS CURRICULUM ANDPEDAGOGY / Mihaela Mitescu Manea / Associate Professor PhD / „George Enescu” University of Arts from Iași of Romania ………………...……………………………...…246 2.INTERCULTURAL STUDY OF ART - CONTEMPORARY DIMENSION/ MarinelaRusu / Researcher PhD / Romanian Academy, Institute ”Gh. Zane” from Iași Branch of Romania…………………………………………………………………………………..…255 3.EDUCATIONAL ROLE OF MENTAL MAPS / Felicia Ceaușu / Researcher PhD /Romanian Academy, Institute ”Gh. Zane” from Iași Branch of Romania...………………264 4.USING COMIC STRIPS IN TEACHING AND LEARNING FRENCH AS FOREIGNLANGUAGE: CHANGES IN MOTIVATIONAL BELIEFS / Nicoleta Laura Popa / Associate Professor PhD / „Alexandru Ioan Cuza” University from Iaşi of Romania / Elena Odette Tarabuzan / Teacher / Economic Administrative College from Iaşi of Romania…...273 5.THE THEORETICAL DEVELOPMENT OF STUDENT’ ARTISTIC CREATIVITY(DSAC) / Olimpiada Arbuz-Spatari / Senior Lecturer PhD / “Ion Creangă” State Pedagogical University, Chișinău, Republic of Moldavia.........................................................................279 6.THE TEACHER VIS A VIS HIS MORALE AT THE CLOSE OF THE LASTMILLENNIUM: THE IMPLICATION FOR THE CREATIVE ARTS IN CONTEMPORARY NIGERIAN SOCIETY / Manasseh Emamoke Imonikebe / Associate Professor PhD / University of Benin, from Benin City of Nigeria………...………………..283 7.THE ROLE OF THE ART IN HUMAN DEVELOPMENT / Ana-Maria Aprotosoaie-Iftimi / Assistant Doctoral Candidate / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania…………………………………………...…………………………………...……292 8.EVOLUTION OF THE CONCEPT OF "ART-PEDAGOGY" / Eugenia Foca / Lecturer,Doctoral Candidate / „Alecu Russo” State University from Bălţi, Republic of Moldavia…299 9.ASPECTS OF SUPPORTING GIFTEDNESS AND TALENT BY EDUCATIONALPOLICIES IN ROMANIA / Ona Ionica Anghel / Lecturer PhD / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania…………………………………………………….……….…304 10.THE ART OF ENVIRONMENTAL AWARENESS TRAINING IN THE SECONDARYTEACHING SYSTEM / Viorica - Torii Caciuc / Lecturer PhD / „Dunărea de Jos” University from Galaţi of Romania……………………………………..……………………………...314 11.A NEW VISION OF MUSIC EDUCATION FROM AN INTERCULTURALPERSPECTIVE FOR RROMA AND NON RROMA STUDENTS / Eugenia Maria Paşca / Associate Professor PhD / “George Enescu” University of Arts from Iaşi of Romania…………………………………………………………………………………......323
 • ISSN = 2069 – 7554
 • 332 pagini / Format B5
 • 30 RON

Review of Artistic Education nr 7-8 / 2014 European culture between East and West - tradition and modernity Editor, responsible for the issue: Prof. PhD.Eugenia Maria Pasca
http://rae.arts.ro/

 • The volume, which includes seven and eight numbers of the magazine, with the theme „European culture between East and West - tradition and modernity”, contains a part of the scientific woks/studies presented at the international event that was initiated and organized by The Institute of Psychopedagogical Training and Counseling within “George Enescu” University of Arts from Iaşi through the Center of Intercultural Studies and Researches in the 22th -24th of November 2013 and other communications.
 • ISSN = 2069 – 7554
 • Nr. pagini: 190
 • Pret: 20 lei

Review of Artistic Education nr 5-6 / 2013 Comparative researches and studies in European policies of artistic and intercultural educationEditor, responsible for the issue: Prof. PhD.Eugenia Maria Pasca
http://rae.arts.ro/

 • The volume, which includes five and six numbers of the magazine, with the theme „Comparative researches and studies in European policies of artistic and intercultural education”, contains a part of the scientific woks/studies presented at the international event that was initiated and organized by The Institute of Psychopedagogical Training and Counseling within “George Enescu” University of Arts from Iaşi through the Center of Intercultural Studies and Researches in the 17th of November 2012 and other communications. The organizing of the International Conference, aimed to be an opportunity for an interdisciplinary and intercultural approach open to the pedagogic, psychological, sociological and educational politics analysis within the domain of intercultural education through the same artistic-educational domains, taking into account: the Development of intercultural dimension within the culture and education domains: Education in the spirit of human rights, the reform of educational system, the protecting and enhance of the cultural patrimony/heritage, the intercultural education of youth, practical examples of applying the intercultural perspective within the aimed domains, as well as the cooperation between authorities and the civil society. The scientific presentations/lectures within the sections were in the following domains: Music, Theatre, Fine Arts, Education.
 • ISSN = 2069 – 7554
 • 145 pag / format B5
 • 20 lei

Review of Artistic Education nr 3-4 / 2012 Comparative researches and studies in artistic and intercultural educationEditor, responsible for the issue: Prof. PhD.Eugenia Maria Pasca
http://rae.arts.ro/

 • The volume, which includes three and four numbers of the magazine, with the theme Comparative researches and studies in artistic and intercultural education, contains a part of the scientific woks/studies presented at the international event that was initiated and organized by the Department for Teachers’ Education within “George Enescu” University of Arts from Iaşi through the Center of Intercultural Studies and Researches in the year 2011and other communications. The organizing on 19th of November 2011 of the International Conference with the theme Social-educational mediation through arts aimed to be an opportunity for an interdisciplinary and intercultural approach open to the pedagogic, psychological, sociological and educational politics analysis within the domain of intercultural education through the same artistic-educational domains, taking into account: the Development of intercultural dimension within the culture and education domains: Education in the spirit of human rights, the reform of educational system, the protecting and enhance of the cultural patrimony/heritage, the intercultural education of youth, practical examples of applying the intercultural perspective within the aimed domains, as well as the cooperation between authorities and the civil society. The scientific presentations/lectures within the sections were in the following domains: Music, Theatre, Fine Arts, Education /Department for Teachers Education: 1. Communication and Information Technologies in the field of Artistic Education; 2. Art Pedagogy in Comparative Approaches; 3. The formation of Teachers in the field of Artistic Education; 4. Intercultural dimensions of Artistic Education; 5. Art as a means for Mediation and Community actions.
 • ISSN = 2069 – 7554
 • 132 pag / format B5
 • 20 lei

Review of Artistic Education nr 1-2 / 2011 Cultural, educational and artistic cooperation and dialog in multiethnic spaces: Traditions and PerspectivesEditor, responsible for the issue: Prof. PhD.Eugenia Maria Pasca
http://rae.arts.ro/

 • The volume, which includes the first two numbers of the magazine, contains a part of the scientific woks/studies presented at the three international events that were initiated and organized by the Department for Teachers’ Education within “George Enescu” University of Art from Iaşi through the Center of Intercultural Studies and Researches during the year 2010, with the occasion of celebrating 150 years of modern artistic education in Iaşi. In this way, between 12 - 14th of April 2010 took place the Workshop and the Scientific Communication Session with international participation Artistic tools in education. Within this frame were featured studies that aimed the following areas: Instruments and artistic mediation in the problematic of intercultural education, Creativity and development in didactical carrier through artistic activities, Interdisciplinary approach in artistic education, psychosocial implication of the education through art. Then, between 23rd -24th of October 2010 took place the National symposium with international participation Romanian artistic education-European artistic education 1860-2010. Within this context, the propositions of the present symposium enrolled on the line of knowledge development of the way how the arts can participate at the elaboration of the educational strategies within different environments, valorizing the traditions and the perspectives The symposium has a thematic that covers different directions of research regarding the artistic education domain or the domains connected to it, with a special impact on the development of the European and Romanian education. The scientific presentations/lectures within the sections were in the following domains: Music, Theatre, Fine Arts, Education /Department for Teachers Education. The organizing on 28th of November 2010 of the International Conference with the theme Cultural, educational and artistic cooperation and dialog in multiethnic spaces: Traditions and Perspectives aimed to be an opportunity for an interdisciplinary and intercultural approach open to the pedagogic, psychological, sociologic and educational politics analysis within the domain of intercultural education through the same artistic-educational domains, taking into account: the Development of intercultural dimension within the culture and education domains: Education in the spirit of human rights, the reform of educational system, the protecting and valorization of the cultural patrimony, the intercultural education of youth, practical examples of applying the intercultural perspective within the aimed domains as well as the cooperation between authorities and the civil society.
 • ISSN = 2069 – 7554
 • 110 pag / format B5
 • 20 lei


  Sign In © 2020 Universitatea de Arte "George Enescu", Iasi :: artesiasi