meniu-catalog-muzica.jpg muzica teatru
arte
educatie reviste
varia

COLECTIA INTERPRETARE MUZICALA
Cuprinde lucrări ale profesorilor interpreți, analize interpretative, motivate de evoluția limbajului componistic.

COLECTIA COMPOZITIE, MUZICOLOGIE
Cuprinde lucrări de analiză a fenomenului muzical, a modalităților de organizare a timpului muzical, principii de compoziție și sisteme de organizare sonoră, precum și partituri muzicale, instrumente camerale și simfonice.

IPOSTAZE STILISTICE ÎN MUZICA DE CAMERĂ CU PIAN A LUI SERGHEI RAHMANINOV
Analize structurale şi perspective interpretativeGINA - MIHAELA PAVEL

 • CUVÂNT ÎNAINTE În lucrarea cu titlul Ipostaze stilistice în muzica de cameră cu pian a lui Serghei Rahmaninov (Analize structurale şi perspective interpretative), Gina-Mihaela Pavel îşi propune prospectarea unui segment stilistic reprezentativ al artei pianistice ruseşti, dezvoltând o investigaţie consecvent axată pe complementaritatea dintre coordonatele structurale şi cele stilistico-interpretative. Materialul muzical selectat este de anvergură şi cuprinde un corpus de lucrări semnificative pentru viziunea camerală a lui Serghei Rahmaninov, polarizată, evident, de duo-ul pianistic: Trio élégiaque nr. 1 (sol minor) pentru pian, vioară şi violoncel şi Trio élégiaque nr. 2 (re minor) op. 9 pentru pian, vioară şi violoncel; Fantaisie-tableaux (Suita nr. 1) pentru două piane, op. 5 şi Suita nr. 2 pentru două piane, op. 17; Sonata pentru violoncel (violă) şi pian (sol minor), op. 19 şi Dansurile simfonice pentru două piane, op. 45. Apreciem opţiunea Ginei-Mihaela Pavel de a prezenta elementele de gramatică muzicală ca rezultat direct al metamorfozelor contextului sonor, cu toate determinaţiile legate de tonalitate, ritm, formă, dinamică şi agogică. Pe această bază, autoarea descoperă soluţiile metodologice cele mai adecvate implementării datelor stilistico-interpretative legate de frazare, tempo, moduri de atac etc., realizând o imagine edificatoare asupra unui stil pianistic inconfundabil. Valorificarea surselor bibliografice, atent selectate, îi oferă autoarei şansa unei etalări calitative a informaţiei în procesul îmbinării armonioase a cronologiei cu sistematica. Păstrând un raport judicios 6 între general şi particular, Gina-Mihaela Pavel dezvoltă un discurs teoretic legitimat de valoarea şi consistenţa aparatului de note şi trimiteri, demers exemplar care demonstrează, pe lângă seriozitatea şi profesionalismul documentării, o autentică onestitate ştiinţifică. În acelaşi context, am sublinia meritul Ginei-Mihaela Pavel de a fi dezvoltat o argumentaţie convingătoare cu privire la dubla dimensiune stilistică a muzicianului Serghei Rahmaninov, egal manifestată în actul compoziţiei şi în cel al interpretării pianistice. În general, volumul Ipostaze stilistice în muzica de cameră cu pian a lui Serghei Rahmaninov (Analize structurale şi perspective interpretative) semnat de Gina-Mihaela Pavel se distinge prin fineţea şi profunzimea consideraţiilor referitoare la fenomenul interacţiunii protagoniştilor-instrumentişti angrenaţi în procesul interpretării muzicii de cameră: de la pregnanţa liniilor melodice strategice, cu învestitură tematică, până la discreţia planurilor de acompaniament, de la intensitatea peroraţiilor culminative până la refluxul stingerilor concluzive, de la densităţile armonice agrementate cromatic până la rarefierile diatonice de conotaţie modală, de la dilatarea şi desimetrizarea discursului muzical până la comprimarea şi izoritmizarea lui obsesivă etc. Această retorică a dualismului romantic - în rezonanţă cu o intens personalizată poetică a evaziunii şi nostalgiei - este trecută printrun sever filtru exegetic ale cărui finalităţi sintetice sunt dintre cele mai relevante. Profesor univ. dr. Gheorghe Duţică
 • 978-606-547-312-6
 • 300 pagini, B5
 • 40 Ron

SOLFEGII CU ACOMPANIAMENT RITMIC COMPLEMENTAR
FRAGMENTE DIN LITERATURA MUZICALĂIULIA BUCESCU
EDIȚIE ÎNGRIJITĂ ȘI COORDONATĂ DE LUMINIȚA DUȚICĂ

 • Volumul intitulat Solfegii cu acompaniament ritmic (fragmente din literatura muzicală), autor: Iulia Bucescu, apare sub îngrijirea Conf. univ. dr. Luminiţa Duţică şi reprezintă un material didactic deosebit de valoros prin conţinutul şi sistematica pe care le propune. Volumul va intra în circuitul bibliografic al disciplinei Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical, inclusă în diferitele programe de studii din cadrul învăţământului muzical academic.

COLINDUL ROMÂNESC ÎN VIZIUNEA COMPOZITORILOR SABIN V. DRĂGOI ȘI SIGISMUND TODUȚĂLUMINIȚA DUȚICĂ

 • Colindele româneşti sunt esenţe muzicale pure, forme aforistice neatinse de timp şi de spaţiu, entităţi arhetipale ce perpetuează întru înveşnicire spiritualitatea profundă a unui popor cu rădăcini multimilenare. Colindul a fascinat generaţii întregi de compozitori, care au descoperit în acest gen de vârf al muzicii româneşti de tradiţie orală resurse expresive excepţionale. Perspectiva propusă în volumul semnat de Luminiţa Duţică este una comparativă şi vizează creaţia a doi corifei ai artei componistice româneşti contemporane: Sigismund Toduţă şi Sabin V. Drăgoi. Pornind, aşadar, de la funcţia-liant a colindului în creaţia academică românească şi de la strategiile de limbaj şi scriitură ale vremii, volumul relevă particularităţile sintaxice (omofonă - Drăgoi, respectiv, polifonă - Toduţă) care fac diferenţa între cele două valoroase abordări.

SOLFEGII DIN LITERATURA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ ȘI UNIVERSALĂIULIA BUCESCU - ADRIAN DIACONU
EDIȚIE ÎNGRIJITĂ ȘI COORDONATĂ DE LUMINIȚA DUȚICĂ

 • Volumul intitulat Solfegii din literatura muzicală românească şi universală, autori: Iulia Bucescu şi Adrian Diaconu, apare sub îngrijirea Conf. univ. dr. Luminiţa Duţică şi reprezintă un material didactic deosebit de valoros prin conţinutul şi sistematica pe care le propune. Volumul va intra în circuitul bibliografic al disciplinei Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical, inclusă în diferitele programe de studii din cadrul învăţământului muzical academic.

PRIN LABIRINTUL MUZICII CONTEMPORANELUMINIȚA DUȚICĂ
Medalia de aur la EuroInvent in 2017

 • Volumul intitulat Prin labirintul muzicii contemporane, semnat de Luminiţa Duţică, reprezintă o reuşită de vârf a muzicologiei sistematice contemporane, surprinzând într-un număr semnificativ de pagini diversitatea fenomenelor de stil şi de limbaj care au conferit identitate şi relief axiologic muzicii academice româneşti şi europene din prolificul secol XX. Lucrarea se distinge prin problematică, sistematică şi cazuistică, ocupând o poziţie de maximă vizibilitate în contextul bibliografiei de specialitate.

Teoria muzicii în teste și chestionareLuminița Duțică
Medalia de bronz la EuroInvent in 2013

Sonatele pentru pian de
Ludwig van Beethoven
- Sinteze stilistico-interpretative -Andrei Enoiu-Pânzariu

 • CUPRINS Prefa ă .................................................................................................... 5 Argument ............................................................................................... 7 Capitolul I - Periodizarea crea iei beethoveniene .................................. 13 Capitolul II – Perioada clasică .............................................................. 21 Sonatele op. 2 ................................................................................... 21 Sonata op. 2 nr. 1 în fa minor ........................................................ 22 Sonata op. 2 nr. 2 în La Major ....................................................... 42 Sonata op. 2 nr. 3 în Do Major ...................................................... 56 Sonatele op. 49 ................................................................................. 76 Sonata op. 49 nr. 1 în sol minor..................................................... 76 Sonata op. 49 nr. 2 în Sol Major .................................................... 82 Sonata op. 7 în Mi bemol Major........................................................ 87 Sonatele op. 10 .............................................................................. 101 Sonata op. 10 nr. 1 în do minor ................................................... 101 Sonata op. 10 nr. 2 în Fa Major ................................................... 110 Sonata op. 10 nr. 3 în Re Major................................................... 119 Sonata op. 13 în do minor ............................................................... 130 Sonatele op. 14 ............................................................................... 154 Sonata op. 14 nr. 1 în Mi Major .................................................. 155 Sonata op. 14 nr. 2 în Sol Major .................................................. 163 Sonata op. 22 în Si bemol Major ..................................................... 172 Concluzii ........................................................................................ 188 Capitolul III – Perioada de tranziție .................................................... 191 Sonata op. 26 în La bemol Major .................................................... 191 Sonatele op. 27 ............................................................................... 204 Sonata op. 27 nr. 1 în Mi bemol Major ........................................ 205 Sonata op. 27 nr. 2 în do diez minor ............................................ 216 Sonata op. 28 în Re Major .............................................................. 224 Sonatele op. 31 ............................................................................... 254 Sonata op. 31 nr. 1 în Sol Major .................................................. 255 Sonata op. 31 nr. 2 în re minor .................................................... 267 Sonata op. 31 nr. 3 în Mi bemol Major ........................................ 295 Concluzii ........................................................................................ 306 Capitolul IV – Perioada de maturitate ................................................. 307 Sonata op. 53 în Do Major .............................................................. 307 Sonata op. 54 în Fa Major ............................................................... 326 Sonata op. 57 în fa minor ................................................................ 334 Sonata op. 78 în Fa diez Major ....................................................... 351 Sonata op. 79 în Sol Major.............................................................. 358 Sonata op. 81a în Mi bemol Major .................................................. 366 Concluzii ........................................................................................ 376 Capitolul V – Perioada transcendentală ............................................... 377 Sonata op. 90 în mi minor ............................................................... 377 Sonata op. 101 în La Major ............................................................. 385 Sonata op. 106 în Si bemol Major ................................................... 396 Sonata op. 109 în Mi Major ............................................................ 411 Sonata op. 110 în La bemol Major .................................................. 426 Sonata op. 111 în do minor ............................................................. 437 Concluzii ........................................................................................ 447 Capitolul VI – Concluzii generale ....................................................... 449 Bibliografie ........................................................................................ 459 Partituri .............................................................................................. 465 Discografie ......................................................................................... 465 Anexa I – Tabelul sinoptic al tempo-urilor .......................................... 467 Anexa II – Tabelul sinoptic al ornamentelor ....................................... 475
 • ISBN 978-606-547-343-0
 • 502 pagini / Format B5
 • 40 RON

EXERCITII ZILNICE PENTRU CORN PETREA GISCA

 • Lucrarea propune un umar de exercitii pentru rezolvarea unor probleme legate de respiratie, de insusirea intervalelor ascendente si descendente, in sprijinul dezvoltarrii tehnicii instrumentale pentru studentii care studiaza instrumentul corn.
 • ISBN:978-606-547-166-5
 • Nr.pag.64, format A4
 • Pret:15 lei (stoc 0)

George Pascu - din dragoste de oameni si de muzicaMIHAIL COZMEI, DORA MARIA DAVID

 • Lucrarea cuprinde un ciclu de convorbiri cu muzicologul si profesorul George Pascu, despre istoria vietii muzicale din Iasi
 • ISBN:978-606-547-230-3
 • Nr.pg:332
 • Pret:30 lei

SEMANTICA MUZICIITUDOR CHIRIAC

 • 1. Principii teoretice (Limbajul muzical, Codul semanttic in elementul de conventie, Teoria afestelor, Fenomenologia muzicii, Avangardismul versus semantica, Perceptia muzicala, Imaginea muzicala, Muzica programatica , Structuralismul) 2.Coduri semantice ( Prin Voloseni, Dacofonia nr.1,2, Ecouri carpatine, De la Tiras pin' la Tissa, La portile Sarmisegetuzei, Miorita
 • ISBN: 978-606-547-201-3
 • Nr.pag.248
 • Pret:25 lei

Amadeus, Salieri si ceilalti sau Geniu, Talentul si Bunul simtCarmen Chelaru

 • Capitol I - Intrebari si raspunsuri Capitol II - Mediocritatea versus geniu Capitol III - Adevar si fictiune Capitol IV - Cocluzii
 • ISBN:978-606-547-226-6
 • Nr.pag.190
 • Pret:25 lei
.

COLECTIA INTERPRETARE MUZICALA

PROBLEME DE POLIRITMIE /SOLFEGII CU ACOMPANIAMENT DE PIANANDREI HRUBARU-ROATA, ALEXANDRU HRUBARU

 • Lucrarea permite observarea modului de conducere a vocilor, polifonia decurgand din armonia figurata, iar coerenta muzicala este generata de utilizarea secventelor armonice Originalitatea solfegiilor prezentate consta in conceperea melodiei pentru o mai buna asimilare a problematicii poliritmiei.
 • ISBN:978-606-547-199-3
 • nr.pag.160, format A4
 • pret:30 lei

ATELIER DIRIJORAL . TEORIA TEHNICII DIRIJORALE LEONARD DUMITRIU

 • Lucrarea prezinta aspecte practice ale activitatii conducatorului de orchestra plecand de la instrumente, voci, forme, armonie, contrapunct, stilistica.
 • ISBN:978-606-547-135-1
 • Nr.pag:174, format A5
 • Pret:15 lei

EUGENIA POPESCU-JUDETZ. DIMITRIE CANTEMIR. CARTEA STIINTEI MUZICII (EDITIE CRITICA)SEBASTIAN VIRTORU

 • Lucrarea aduce un plus de informatie si cunoastere la lucrarea dnei Eugenia Popescu-Judetz "Dimitrie Cantemir. Cartea stiintei muzicii", prin cercetari sistematice asupra muzicii est-europene si turco-persanein sec. XVII-XVIII.
 • ISBN:978-606-547-211-2
 • Nr.pag:254, format B5
 • Pret:25 lei

ANTOLOGIE CORALA,- CANTARILE SFINTEI CUNUNII , vol.ICIPRIAN TUTU

 • Lucrarea se adreseaza studentilor si dirijorilor de coruri de muzica bizantina prin prezentarea unor variante de lucrari muzicale in cadrul ceremonialului cununiei religioase, alaturi de alte lucrari care imbunatatesc atmosfera ceremoniei.
 • ISBN:978-606-547-165-8
 • Nr.pag.:120, format A4
 • Pret:25 lei

ARHITECTURI MUZICALEANDREI HRUBARU-ROATA

 • Lucrarea este rezultatul unei cercetari intitulate "Bazele matematice ale poliritmiilor si metodica rezolvarii lor" si priveste analiza elementelor de poliritmie care se regasesc in forma muzicala unor lieduri .
 • ISBN:978-606-547-197-9
 • Nr.pag:110, format A4
 • pret:30 lei

O SCHIMBARE DE PARADIGMA IN GANDIREA SI EXECUTIA POLIRITMIILORANDREI HRUBARU - ROATA

 • Lucrarea propune o metoda de predare a poliritmiilor
 • ISBN:978-606-547-198-6
 • Nr.oag:68, Format A4
 • Pret: 30 lei

ARANJAMENTE SOLO ŞI CAMERALE PENTRU CHITARĂCORNELIU GEORGE VOICESCU

 • Lucrari muzicale din creaţia compozitorilor Bach, Vivaldi, Beethoven, Rahmaninoff, Kreisler, Enrique Maciel, Stepan Rak, Lee Ruma
 • 978-606-547-210-5
 • Nr.pag:90
 • Pret: 20 lei

COMPOZITII PENTRU ORCHESTRASEBASTIAN VIRTOSU

 • 4 schite pentru orchestra, Zborul ,Tronul slavei, Suita pentru orchestra "Per aspera ad astra",
 • 978-606-547-212-9
 • Nr.pag. 24
 • Pret:20 lei

RROMII IN MUZICA ROMANEASCA (Antologie de texte si sinteze)EUGENIA MARIA PASCA, VASILE IONESCU

 • Lucrarea cuprinde o selectie de texte istorico-muzicologice, imagini si partituri muzicale existente in literatura de specialitate care prezinta rolul etniei rrome in pastrarea, prelucrarea si difuzarea diferitelor categorii muzicale.
 • ISBN:978-973-8263-22-2
 • Nr.pag.250

MUZICA ROMANEASCA MODERNA INTRE NATIONAL SI UNIVERSALANI BERINDAN

 • Studiul prezinta evolutia muzicii româneşti moderna plecând de la specificul naţional şi cursul integrarii în universalitate, începând cu sec. XIX
 • ISBN:978-606-547-196-2
 • Nr.pag.156, format A5
 • pret: 15 lei

Universul Jazz-uluiRomeo Cozma

 • Autorul a dorit sa se raporteze la fenomenul jazz-istic prin toate mijloacele si modalitatile imaginabile: de la doemniul creatiei si interpretarii muzicale, sfera preocuparilor sale s-a extins asupra domeniul cercetarii muzicologice.
 • ISBN 973-8271-29-0
 • Nr pagini: 169
 • Pret: 20 ron

REPERE ISTORICE ÎN EVOLUŢIA ARTEI CÂNTULUIION URDEŞ

 • Lucrarea îşi propune conturarea unei perspective istorice a evoluţiei cântului vocal, prin intermediul unei incursiuni în istoria umanităţii pentru a reliefa ipotezele referitoare la geneza muzicii în vederea stabilirii unor repere ale evoluţiei acesteia şi ale cântului vocal. Arta cântului nu a evoluat independent de arta spectacolului, de evoluţia diverselor genuri vocale, întotdeauna existând o condiţionare reciprocă, o adaptare permanentă.
 • 978-606-547-127-6
 • Nr.pg 168 /Format A5
 • 15 lei

Muzică de cameră cu chitară clasicăCorneliu George Voicescu

 • Volumul cuprinde lucrari instrumentale solo sau camerale, in aranjamentul autorului, cu acompaniament de pian. Lucrarea cuprinde urmatoarele piese: Stephen Foster - Swanee River. Enrique Granados - La Maja Dolorosa nr.2, 3, Manuel de Falla - Jota, Federico Moreno - Torroba - La Petenera, Astor Piazzolla - Tzigane, Maurice Jarre - Doctor Zhivago, James Horner, Will Jennings - My heart will go on (Theme from "Titanic"), Felicia Donceanu - Tango
 • ISBN 978-606-547-144-3
 • Nr. pag. 184/ Format:A4
 • 15 lei

Armonie – fundamente teoretice si practiceDumitriu Leonard

 • Volumul cuprinde un numar de 23 de lectii teoretice si practice pentru studiul fenomenelor armonice, la clasele de instrumente si canto.Din cuprins: Construirea acordurilor (l1), Poziţiile acordurilor (l2), Mişcările melodice ale vocilor (l4), Stările acordurilor (l6), Notaţia cifrajului (l8),Cadenţele (l10), Răsturnarea acordurilor (l11,12), Septima de dominantă (l17), Acordurile treptelor secundare (l19).
 • ISBN 978-606-547-171-9
 • Nr. pag. 340 / Format B5
 • 30

Chitara... de la folclorul copiilor la evergreensCorneliu George Voicescu

 • Lucrarea este un îndrumar practic pentru cei care doresc sa studiere chitara, plecând de la elemente de descriere si digitaţie, elemente de acordaj, corzi, insoţite de un număr de exerciţii (game, arpegii, acorduri, sunete)
 • ISBN: 978-606-547-143-6
 • Format A4, 184 pag
 • 30 lei

Atelier dirijoralLeonard Dumitriu

 • Lucrarea prezintă experienţa dirijorală a autorului , prin abordarea analitică a unor lucrari cu caracter simfonic din creaţia compozitorilor Franz Schubert, Robert Schumann
 • ISBN: 978-606-547-135-1
 • Format A5, 40 pag.

Aspecte ale liedului în creaţia compozitorilor greci din prima jumătate a secolului XX Kontossi Sofia

 • Lucrarea este o prezentare a istoriei creatiei muzicale elene in pragul sec. XX / Spyridon Filiskos literar. / Samaras Manolis Kalomiris / Emilios Riadis / Leonidas Zoras / Dimitri Mitropoulos / Jani Christou
 • ISBN:978-606-547-072-9
 • Nr pag: 333, format B5

Folcloristul si bizantinologul preot.dr. Florin Bucescu, 75 de ani Irina Zamfira Danila

 • Lucrarea cuprinde aspecte din viaţa şi activitatea profesorului Florin Bucescu Din cuprins Repere bibliografice, Articole şi dicţionare, Studii şi comunicări , Recenzii despre creatie, Gânduri ale ucenicilor.
 • ISBN:978-606-547-052-1
 • Nr pag: 340, format B5

scrool-up.jpg

COLECTIA COMPOZITIE, MUZICOLOGIE

.

Cvartet de coarde: [Partitură]Ciprian Ion

 • Adnot.: structura cvartetului de coarde se prezintă sub forma unui monolit ce are la bază un unic motiv, (motivul B-A-C-H) din care vor izvorî toate temele discursului muzical.

Cântul liturgic ortodox în creaţia corală a compozitorilor româniGeorge Dumitriu

 • ISBN: 978-606-547-160-3

Fantezie pentru cvartet de clarineteRomeo Cozma

 • ISBN: 978-606-547-161-0
 • Format A4, 44 pag.

CEASUL - PENTRU VIOARĂ ŞI PIANChiril Paraschiv

 • Lucrarea cuprinde elemente de tehnică interpretativă violonistică adresată elevilor din învăţământul preuniversitar
 • ISBN: 978-606-547-115-3
 • Format A4, 10 pag.
 • 10

ARPEGII ŞI GAME PENTRU CHITARĂ (CAIET DE STUDII)CORNELIU GEORGE VOICESCU

 • Lucrarea este un ghid practic şi cuprinde un număr de arpegii şi game pentru îmbunătăţirea tehnicii chitaristului
 • 978-606-547-104-7
 • Nr.pag.30 / Format A4
 • 10 lei

PATRU SUITE PENTRU CHITARĂ TRANSCRISE DE LA LĂUTĂ (BWV995, BWV996, BWV997, BWV1006A)CORNEIUL GEORGE VOICESCU

 • Lucrarea este o contribuţie ştiiţifică la clarificarea unor detalii de text muzical neadaptate expresiv (muzical şi chitaristic) pentru Suitele pentru lăută compuse de Johann Sebastian Bach.
 • 978-606-547-106-1
 • Nr.pag.58 / Format A4
 • 20 lei

scrool-up.jpg

LUCRĂRI ORIGINALE ŞI TRANSCRIERI INSTRUMENTALECORNELIU GEORGE VOICESCU

 • Lucrarea propune o selecţie de compoziţii proprii şi transcrieri instrumentale pentru chitară sau ansambluri muzicale camerale. Din cuprins: Andreea, Joc de culori, Iarna, Habanera (A.Roccia), Canon (J.Pachelbel), Fur Elise (J.v.Beethoven), Der Freischutz(Cark Maria von Weber), Concertino en la menor (S,Baccarisse)
 • 978-606-547-094-1
 • Nr.pag.112 / format A4
 • 50 lei

ARANJAMENTE PENTRU SOPRANĂ, FLAUT ŞI CHITARĂCORNELIU GEORGE VOICESCU

 • Lucrarea este un studiu consecvent, oferind tinerilor muzicieni deprinderi muzicale utile şi operaţionale, capabile să acţioneze asupra dezvoltării lor artistice.Din cuprins: Flammende Rose, Zierde der Erden (G.F.Haendel), Abendemfindung , Standchen (W.A.Mozart),Liebesbothschaft (F.Schubert), Carmen (G.Bizet), O rămâi (G.Stephanescu), Somnoroase păsărele (Gh.Dima), De la poarta bade'n sus, Mi-o trimes bădiţa dor (I.Mreşianu, Morgen gebet (G.Enescu), Cantares (J.Turina).
 • 978-606-547-105-4
 • Nr.pag.78 / Format A4
 • 22 lei

POEMELE LUMINII (versuri de Lucian Blaga)VIOREL MUNTEANU

 • 978-606-547-092-7
 • Nr.pag.88 / Format A3
 • 25

ŞTEFAN CEL MARE - POEM CANTATĂ (VERSURI DE ION CHIRIAC)VIOREL MUNTEANU

 • 978-606-547-093-4
 • Nr.pag.84 / Format A3
 • 25

CVARTETUL DE COARDE ÎN CREAŢIA LUI DIMITRI ŞOSTAKOVICIVÎRTOSU SEBASTIAN

 • Volumul cuprinde o privire globală asupra evoluţiei genului de cvartet de coarde în creaţia lui Dmitri Şostakovici, sintetizând stilistic, formal şi expresiv suita celor şapte cvartete şi argumentând aspectele de tradiţie şi inovaţie.
 • 978-606-547-094-1
 • Nr.pag.406 / Format B5
 • 30

CONCETO PER ARCHIVIOREL MUNTEANU

 • Lucrarea este o compoziţie muzicala pentru instrumente cu coarde, comentată şi analizată şi se adresează studenţilor, interpreţilor de muzică de cameră
 • 978-973-8263-71-0
 • Nr.pag.64 / Format A4
 • 20

ESTRATTO PENTRU FLAUT SOLOVIOREL MUNTEANU

 • Estratto este o lucrare reformulată prin prisma reperelor estetice care preia matricea spaţiului sonor creat in lucrarea Concertul pentru flaut.
 • 978-973-8263-73-4
 • Nr.pag.10 / Format A4
 • 15

CHACONNE, BOCET PENTRU PIAN
(Ediţie îngrijită de Viorel Munteanu)ROMAN VLAD

 • Lucrarea este o compoziţie pentru pian în forma de Chaconne, asupra unui bocet românesc
 • 978-973-8263-76-5
 • Nr. pag.10/ Format A4
 • 25

LIEDURI PE VERSURI DE LUCIAN BLAGA
(Ediţie îngrijită de Viorel Munteanu)ROMAN VLAD

 • Lucrarea cuprinde un număr de 5 lieduri , Plouă, Gorunul, Amurg de toamnă, Linişte, Fiorul, în care poezia şi muzica , melodia şi acompaniamentul fuzionează într-un tot organic.
 • 978-973-8263-75-8
 • Nr.pag. 28 / Format A4
 • 25

SINFONIETTA
(Ediţie îngrijită de Viorel Munteanu)ROMAN VLAD

 • Sinfonietta pentru orchestră de cameră, este o lucrare în trei părţi, în care predomină câte un instrument solist; viola în prim parte (Allegro moderato), clarinetul în la în Doina centrală şi vioara în final (Allegro vivace)
 • 978-973-8263-77-2
 • Nr.pag. 52 / Format A4
 • 25

REPERTORIU PENTRU VIOLONCEL
(Ediţie înrgijită de Dan Prelipcean)GHEORGHE RUS

 • Lucrarea cuprinde transcripţii pentru violoncel a următoarelor piese: Ciacona din Partita a II-a in re minor de J.Bach, Două piese pentru violoncel şi pian (Gh.Rus), Cinci studii pentru daumen (Gh.Rus), Concertele nr.3 şi 4 (G.Goldermann) cu comentariu metodic
 • 978-606-547-022-4
 • Nr.pag.74 / Format A4
 • 25

SUITA A II-A DE CRĂCIUN PENTRU SOPRANĂ, TENOR, COR MIXT, PIAN ŞI PERCUŢIEVIOREL MUNTEANU

 • Lucrarea oferă posibilitatea de a fi interpretată , atât a capella cu pian dar şi cu pian şi instrumente de percuţie sau orchestră. Cuprinde următoarele piese: Să ascultăm colindătorii, Fecioara astăzi, Leru-mi Doamne, Tu esti lumina cea sfântă, Noi umblăm să colindăm, Citinele, citioară, Colindăm Doamne,Steaua lui Cristos, Trei crai, Hoi leroi, Doamne, Intr-o zi de sărbătoare,
 • 978-973-8263-74-1
 • Nr.pag. 94 / Format A4
 • 25

BLAGA - NEBANUITELE TREPTE (SIBIU 2007)VIOREL MUNTEANU

 • Poemul Nebănuitele trepte este elaborat pe motive melodice şi armonice care au ca plecare melograma Blaga, juxtapuse cu intonaţii de doine şi balade, folosind vocalize, culori şi moduri de emisie vocală întâlnite în creaţia noastră străveche.Lucrarea cuprinde ştime pentru flaut, clarinet, saxofon,pian, violoncel, soprană
 • 978-973-8263-70-3
 • Nr.pag. 44 / Format A4
 • 25

SONATA PENTRU PIANROMEO COZMA

ACHIM STOIA - LIEDURIMARIA JANA STOIA
(COORDONATOR:EDUARD SVEATCHEVICI)

 • Lucrarea cuprinde şapte lieduri şi cinci melodii populare din creaţia compozitorului Achim Stoia şi se adresează iubitorilor de muzică populară.Din cuprins: Mama mea, Romanţă, Cântec de leagăn, A venit un lup din crâng, Zăpada, Inscripţie, Izvorul, Când treci bade pe la noi, Dorul de la bădiţa, Cine n-are dor pe vale, După nuntă, Pe sub deal
 • 978-973-8263-82-6
 • Nr.pag.82 / Format A4
 • 15

CREAŢIA VOCAL INSTRUMENTALĂ
ACHIM STOIA
(EDIŢIE INGRIJITĂ DE: EDUARD SVEATCHEVICI, ANDREI ENOIU, MARIAN GOROVEI, IOANA MINA PÂNZARIU

 • Lucrarea cuprinde zece lieduri şi nouă melodii populare cu acompaniament de pian, din creaţia compozitorului Achim Stoia. Din cuprins: Inscripţie pe o uşă, Inscripţie de bărbat, Trei feţe, Bine maică ţi-a părut, Bâr oiţă, bâr, Unde mergeţo negri nori, Introducere si Passacaglie pentru pian solo, Allegro scherzando pentru vioară şi pian.
 • 978-606-547-033-0
 • Nr.pag.124 / Format A4
 • 20

STILURI DE COMPOZIŢIE ÎN MUZICA DE JAZZROMEO COZMA

 • Lucrarea este un curs de compoziţie care oferă interpreţilor structuri tematice, organizări sonore riguros elaborate din domeniu jazz-ului.Din cuprins: Blues, Fantezie în ritm de swing, Bossa-nova, Jazz+vals, Samba, Gravitaţii, Nostalgia, Impresii de călătorie
 • 973-8271-28-2
 • Nr.pg. 110 / Format A4
 • 25

PAGINI ORCHESTRALE PENTRU VIOLONCELGHEORGHE RUS
(EDIŢIE ÎNGRIJITĂ DE DAN PRELIPCEAN)

 • Lucrarea cuprinde pasaje orchestrale pentru violoncel (muzică de operă), indicaţii meodologice privind realizarea pasagiilor pentru violoncel din poemele simfonice ale lui Richard Strauss, lucrări simfonice româneşti,lucrări concertistice
 • 978-606-547-019-4
 • Nr.pag. 196 / Format A4
 • 25

MUZICOLOGIA ŞI JURNALISM
(PREZENŢA MUZICII CLASICE ÎN MEDIA ROMÂNEASCĂ DE DUPĂ 1089)LAURA VASILIU (COORDONATOR), RODICA BURGHELEA, LOREDANA IATEŞEN, ALEX VASILIU, COSTIN TESCU, ANDREI DASCĂLU

 • Lucrarea este rezultatul unui proiect de cercetare realizat de un colectiv de muzicologi, care vizează relaţia dintre muzicologie şi jurnalismul muzicala în cultura contemporană.Din cuprins: Critica muzicală ca subdomeniu al muzicologiei, reviste de profil muzical şi critici muzicali,Jurnalimul în televiziune, Muzica electronică
 • 978-973-8271-67-8
 • Nr.pag. 308 / Format B5
 • 30

LUDWIG VAN BEETHOVEN: ULTIMILE CVARTELE - VIZIUNI INOVATOAREANTON DIACONU

 • Lucrarea este o abordare a problemelor de stil si interpretare a cvartetelor de coarde la Beethoven. Din cuprins:Cvartetul de coarde la Beethiven ()geneză şi creaţie), Ultimile cvartete beethoveniene, Marea Triadă, cvartelele op.132, op.130, Fuga op.133. op.131
 • 978-606-547-055-2
 • Nr.pag.278 / Format B5
 • 25 lei

GÎNDURI DESPRE MUZICĂREMUS GEORGESCU

 • Lucrarea este o călătorie iniţiatică în lumea muzicii alături de sensibilitatea interprettului şi măiestria dirijorului. Din cuprins: Gânduri despre muzică. Recitinud-l pe Boulez, Miscellanea.
 • 978-606-547-089-7
 • Nr.pag. 198 / Format B5
 • 20 lei

SONATA PENTRU OBOI ÎN MUZICA UNIVERSALĂ A SECOLULUI XXILIE GOROVEI

 • Lucrarea prezintă principalele direcţii. tendinţe şi orientări care au influenţatforma de sonată în muzica sec. XX. Din cuprins: Conceptul tonal la Bela Bartok si Paul Hindemith, Genul si forma de sonată in muzica sec. XX, Sonata pentru oboi in muzica universală a sec. XX, Viziuni interpretative asupra sonatei pentru oboi
 • 978-606-547-05-3
 • Nr.pag. 312 / Format B5
 • 30 lei

ANGELIC ŞI DEMONIC (PRELUDIILE PENTRU PIAN DE S.SKRIABIN ŞI ŞOSTAKOVICILUMINIŢA ROTARU-CONSTANTINOVICI

 • Scrise în perioade diferite, lucrările celor doi compozitori de mare profunzime şi dificultate interpretativă se diferenţiază prin curgerea frazelor şi o concepţie poetică la Skriabin si o concepţie plină de sarcasm , tragism şi ironie la Şostakovici. Din cuprins:Preludiile pentru pian op.11 (A.Skriabin), Preludiile pentru pian op.34 (D.Şostakovici)
 • 978-973-8263-45-1
 • Nr.pag.274 / Format B5
 • 35 lei

FUGA - IPOSTAZE ÎN CREAŢIA PENTRU PIANGRIGORE DOINA

 • Lucrarea prezintă contribuţii la tema de fugă în opera compozitorilor J.Bach, L.Beethoven, C.Frank, Şostakovici. Din cuprins: Fuga în opera lui J.bach, Fuga în creaţia lui L.v.Beethoven, Fuga în sec. XX (Şostakovici)
 • 978-973-8263-83-3
 • Nr.pag.130 / Format B5
 • 20 lei

EXISTENŢE ŞI ÎMPLINIRI (DICŢIONAR BIOBIBLIOGRAFIC, DOMENIUL MUZICĂ, EDIŢIA A II-A)MIHAIL COZMEI

 • Lucrarea este o privire asupra activităţii şi creaţiei artistice ale unor personalităţi muzicale şi teatrale, care au urmat cursurile Conservatorului de Muzică "George Enescu" din Iaşi sau care şi-au adus o bogată contribuţie la desăvârşirea actului artistic pe meleagurile moldave.
 • 978-606-547-015-6
 • Nr.pag.508 / Format B5
 • 30 lei

3 CÂNTECE PENTRU TENOR ŞI PIAN PE VERSURI DE IOAN ALEXANDRUTEODOR CACIORA

 • Lucrarea cuprinde compoziţii miniaturale vocal-instrumentale în caracter popular românesc
 • 978-606-547-038-5
 • Nr.pag.36 / Format A4
 • 15 lei

ARANJAMENTE CORALETEODOR CACIORA

 • Lucrarea este o colecţie de piese plecând de la armoniile propuse de Nicolae Moldoveanu. Din cuprins: Aşa cum sunt, Lui mă voi încredinşa, Glasul speranţei, Apucă harul, frate, Eu ce ţi-am dat, O copilaş plăpând din paie, Numai harul, Eu nu sunt mai mult, Mi-e dor, Sfânt cuptor al suferinţei.
 • 978-606-547-058-3
 • Nr.pag.82 / Format A4
 • 20 lei

LUCRĂRI CORALETEODOR CACIORA

 • Lucrarea cuprinde un număr de piese corale pentru corurile de tineret, prelucrări din folclorul românesc dar şi a stilului de jazz. Din cuprins:Aş vrea să fiu, Cântec, Definitiva toamnă, La mijloc de codru, Pe-o vale, pe-o vale, Planeta a vieţii, pământ minunat.
 • 978-606-547-059-0
 • Nr.pag.48 / format A4
 • 20 lei

AMINTIRI DIN COPILĂRIETEODOR CACIORA

 • Lucrari muzicale în spirit popular românesc pe versuri de Ioan Alexandru. Din cuprins: Bucium, Izvorul, Mulţumire
 • 978-606-547-037-8
 • Nr.pag.86 / Format A4
 • 20 lei

4 MINIATURI PENTRU PIAN, 3 INVENŢIUNI PENTRU PIANTEODOR CACIORA

 • Lucrarea cuprinde miniaturi pentru pian, pentru exploatarea posibilităţilor de tehnică şi virtuozitate pianistică.
 • 978-606-547-039-2
 • Nr.pag.28 / Format A4
 • 15 lei

SONATA PENTRU VIOLONCEL ŞI PIANTEODOR CACIORA

 • Sonata pentru violoncel şi pian cuprinde 3 parţi: partea I - Allegro, partea a II-a Andante, partea a III-a Allegro assai
 • 978-973-8271-97-5
 • Nr.pag.68 / Format A4
 • 20 lei

REERE STILISTICE SIINTERPRETATIVE IN TRIO-URILE SI CVARTETELE CU PIAN DE W.A.MOZARTLUCIA DIACONU

 • Lucrarea este un studiu analitic şi interpretativ al trio-urilor şi cvartetele cu pian de Mozart. Din cuprins: Trasături caracteristice ale creaţiei mozartiene, Analiza morfologică a genului cameral, Analize structurale ale trio-urilor , Cvartetul cu pian, Preliminarii ale demersului interpretativ, Repere tehnico-interpretative
 • 978-973-8263-54-3
 • Nr.pg.228 / Format B5
 • 20 lei

MUZICA DE CAMERĂ ÎN CUVINTE (CVARTETUL DE COARDE AD LIBITUM)CARMEN CHELARU, PAUL CHITIC

 • Lucrarea este o prezentare a activităţii cvartetului Ad libitum la împlinirea a 20 de ani de activitate artistică. Din cuprins: Insemnări pe marginea primei Integrale Beethoven in interpretarea Ad libitum, Maeştri Voces despre discipolii lor, Însemnări, comentarii, amintiri
 • 978-973-8263-87-1
 • Nr.pag.230 / Format B5
 • 15 lei

TRANSCRIPŢII ŞI ORCHESTRAŢIISEBASTIAN VÎRTOSU

 • Lucrarea este rezulatul muncii de orchestrator şi aranjor al autorului în cadrul cvartetului de coarde Gaudeamus. Din cuprins: Ave Maria, Albina(F.Schubert), Romanţa în Fa major(Beethoven), Serenada melancolică (Ceaikovski), Humoresca (Dvorak), Zborul cărăbuşului, Cântec hindus (R.Korsakov), Meditaţie (J.Messenet), Besame mucho(Velazquez),Balada (C.Porumbescu),Dans ţărănesc (C.Dimitrescu), Sârba de la Mănăstirea Doamnei, Colinde
 • 978-606-547-178-8
 • Nr.pag.218 / Format A4
 • 25 lei

SĂ LAŞI LOC DE BUNA ZIUA
(PORTRET AL MUZICIANULUI ŞI PROFESORULUI FLORIAN SIMION)AURELIA SIMION

 • Lucrarea este o prezentare a personalităţii artistice a profesorului Simion Florian în peste 50 de ani de activitate
 • 978-606-547-133-7
 • Nr.pag 128 / Format B5
 • 20 lei

TESTE DE SOLFEGIU ŞI DICTEU MUZICAL (GRUPA A)LUMINIŢA DUŢICĂ

 • Lucrarea se adresează elevilor pentru secţiile de studii teoretice şi urmăreşte dezvoltarea personalităţii viitorului artist la disciplina Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical
 • 978-606-547-001-9
 • Nr.pag.132 / Format B5
 • 20 lei

SOLFEGII DIN LITERATURA MUZICALĂ A GENULUI LIRICCECILIA POPESCU

 • Lucrarea este o culegere de fragmente muzicale cu evidenţierea particularităţilor morfologice şi a conexiunilor sintactice ale diferitelor componente de limbaj din perspectiva pedagogică .Se adresează elevilor din scolile de muzică.
 • 978-973-8263-99-4
 • Nr.pag.66 / Format B5
 • 15 lei

CORNUL, TRADIŢIE ŞI MISTERPETREA GÎSCĂ

 • Lucrarea este o prezentare evolutivă a cornului drept instrument important în orchestra simfonică. Din cuprinsŞ Cornul în Baroc, Cornul în Clasicism, Cornul în Romantism, Cornul în epoca modernă, Cornul în epoca contemporană
 • 978-973-8263-84-0
 • Nr.pag.210 / Format B5
 • 20 lei

COMPENDIU DE TEHNICĂ VOCALĂPAULA CIOCHINĂ

 • Lucrarea este rezultatul unor cercetari practice privind cunoaşterea procesului fiziologic în timpul emisiunii sunetelor. Din cuprins: Preocupari de teoretizare a cântului, Anatomia li fiziologia fonaţiei, Voca cântată, Elemente de tehnică vocală
 • 978-606-547-173-3
 • Nr.pag.176 / Format B5
 • 20 lei

FAGOTUL, INSTRUMENT SOLIST IN EPOCA BAROCULUI ŞI CLASICISMULUI MUZICALDUMITRU IOSUB

 • 978-973-8263-69-7
 • Nr.pag.272 / Format B5
 • 20 lei

TEODOR T. BURADA - UN ÎNTEMEIETORMIHAIL COZMEI

 • Lucrarea este o prezentare a vieţii şi activităţii muzicianului Teodor T.Burada, cunoscut ca profesor de teorie muzicală la Conservatorul de Muzică şi Declamaţiune din Iaşi şi cercetător al culturii poporului român. Din cuprins:Familia Burada în viaţa culturală a Iaşului, Teodor T.Burada, violonist şi compozitor, Preocupări etnografice şi etnologice, Începuturile muzicologiei româneşti.
 • 978-606-547-074-3
 • Nr.pag.228 & Format B5
 • 20 lei

CUI I-E FRICĂ DE ISTORIA MUZICII, VOL.1 (STRĂMOŞII. POVESTEA OPEREI)CARMEN CHELARU

 • Istoria artei sunetelor coincide pana la un punct cu istoria umanitatii si mai indeaproape cu istoria umanitatii. Ea insa urmeaza si traiectorii proprii, specifice limbajului muzical."
 • 978-973-8261-58-6
 • Nr.pag.258&Format B5
 • 30 lei

CUI I-E FRICĂ DE ISTORIA MUZICII, VOL.2 (SECOLUL MODEI, SECOLUL ROMANTIC)CARMEN CHELARU

 • Romantismul reprezinta un preludiu si o conditie a exploziei civilizatiei contemporane. In pofida subiectivitatii, atribuite spiritului romantic, efectele au fost spectaculoase. Din cuprins: Barocul muzical, Forma şi structuri muzicale în epoca barocului, Compozitori ai barocului (Bach, Haendel, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven.
 • 978-973-8271-59-3
 • Nr.pag.316 /Format B5
 • 30 lei

CUI I-E FRICĂ DE ISTORIA MUZICII, VOL.3 (SECOLUL PROBLEMĂ, FENOMENUL MUZICAL MIORITIC)CARMEN CHELARU

 • Muzica romaneasca reprezinta una din cele mai fertile sfere creatoare, atat in ceea ce priveste cantitatea, cat mai ales valoarea operelor produse. Intr-o lume in care cele mai extravagante experimente sonore co-exista cu cele mai austere limbaje traditionaliste, muzica romaneasca s-a mentinut intr/un echilibru stilistic cu totul remarcabil. Din cuprins: Foclorismul şi grupurile naţionale de artişti, Al.Scriabin, M.Ravel, I.Stravinski, O.Measiaen, K.Stockhausen, Muzica Rock
 • 978-973-8271-63-0
 • Nr.pag.334 / Format B5
 • 30 lei

MUZICA PENTRU FLAUT FĂRĂ ACOMPANIAMENT ÎN CREAŢIA CONTEMPORANĂ ROMÂNEASCĂCĂLIN FĂRCĂŞEL

 • 978-606+547-047-7
 • Nr.pag.210 / Format B5
 • 25 lei

EXERCIŢII RITMICO-METODICE DE SOLFEGIERE ŞI DICTARE MUZICALĂGHEORGHE MARÂI

 • 978-606-547-054-5
 • Nr.pag.180 / Format B5
 • 20 Lei

OPUS 109-LULLABY-UL UNIVERSULUI BEETHOVENIANLUMINIŢA ROTARU CONTANTINOVICI

 • Lucrarea surprinde particularităţile lumii raţionale şi a lumii sensibilităţii în lucrările lui L.v. Beethoven. Din cuprins: Ipostaze intuitive, Berceuse - lullaby . Paralele, Tatonări, Raţiune sau sensibilitate
 • 978-606-547-035-4
 • Nr.pag.208 / Format B5
 • 25 lei

SONATELE PENTRU PIAN DE FRANZ SCHUBERT , CONTINUITATE ŞI ÎNNOIREBRÂNDUŞA TUDOR

 • 978-606-547-085-9
 • Nr.pag.412 / Format B5
 • 41 lei

DE LA TIRAS PÂN' LA TISATUDOR CHIRIAC

 • 978-606-547-083-5
 • Nr.pag.174 / Format A4
 • 40 lei

FURTUNĂ ŞI MELANCOLIE (RROMII ÎN MUZICA CULTĂ EUROPEANĂ)VASILE IONESCU

 • Lucrarea prezintă contribuţia rromilor la muzica europeană. Din cuprins: Rromii între epopee şi melopee, Rromii între orientul inimii şi occidentul gândirii, Furntună şi melancolie, utopia schimbării,
 • 978-606-547-087-3
 • Nr.pag.32 / Format A5

GLASURILE PUTNEI (DOUA VIZIUNI)VIOREL MUNTEANU

 • Lucrarea pune în evidenţă, cultura muzicală de tradiţie bizantină printr-o compoziţie modernă .
 • 978-606-666-262-8
 • Nr.pag.76 / Format A4
 • 25 lei

TRIPTIC PSALTIC (IN DOUA VERSIUNI)VIOREL MUNTEANU

 • Lucrarea este o transcriere pentru orchestră a trei psalmi din fondul psaltichiei tradiţionale româneşri; Iubi-Te-voi Doamne de Evghenie Humulescu, Ingerul a trigat de macarie Ieromonahul si Milieste-mă Dumnezeule de Gheorghe Cucu
 • 978-606-666-263-5
 • Nr.pag.66 / Format A4
 • 25 lei

REZONANŢE PENTRU ORCHESTRĂTEODOR CACIORA

 • Lucrarea valorifica posibilităţile expresive ale unor intonaţii arhaice din folclor, plecând de la o scară muzicală dispusă pe două partiţii, tetracord mărit şi pentacord micşorat.
 • 978-606-547-040-8
 • Nr.pag.38 /Format A4
 • 15 lei

A TRĂI MUZICA ( O POVESTIRE AUTOBIOGRAFICĂ)ROMAN VLAD (EDIŢIE ÎNGRIJITĂ DE VIOREL MUNTEANU)

 • Lucrarea cuprinde aspecte din viaţa şi activitatea pianistului si compozitorului Roman Vlad. Din cuprins: Adolescenţa în Romania, Fuga din Bucovina, Perioada războiului, Academia Filarmonică din Roma, Sviatoslav Richter şi Mstislav Rostropovich, Igor Stravinski, Theodor Adorno, Scoala din Darmstandt, Leonard Bernstein, Carlos Kleiber si Sergiu Celibidache. Şederea la Berlin, Muzica si matematica
 • 978-606-547-182-5
 • Nr.pag.250 /Format A5
 • 20 lei

ASPECTE ALE ORIGINALIĂŢII ŞI CREATIVITĂŢII ÎN INTERPRETAREA MUZICALĂLUMINIŢA ROTARU-CONTSNATINOVICI

 • Lucrarea este rezultatul unei experienţe ştiinţifice,artistice şi pegagocice în abordarea unor concepte de originalitate, creativitate, personalitate şi comportament în actul de creaţie şi interpretare muzicală. Din cuprins: Conştiinţa interdisciplinară, Perspectiva euristica interpretativă, Aspecte ale originalităţii şi creativităţii în interpretarea muzicală
 • 978-973-716-732-3
 • Nr.pag.298 / Format B5
 • 35 lei

DICTĂRI - SOLFEGIIIULIA BUCESCU

 • Lucrarea este o culegere de solfegii şi se adresează elevilor din şcolile de muzică.
 • 978-606-547-042-2
 • Nr.pag.52 / Format B5
 • 25 lei

RROMII ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ
(Antologie de texte şi sinteze)EUGENIA MARIA PAŞCA
VASILE IONESCU

 • CUPRINS Prefaţă (E.M.P. şi V.I.) .............................................................................. pag. 6 Capitolul I - Prezenţa lăutarilor în spaţiul muzical românesc – aspecte istorice (V.I.) ............................................................................................... pag. 9 1. Cristian C. Ghenea – Viaţa şi organizarea lăutarilor ........................... pag. 9 2. Constantin Bobulescu – Lăutarii noştri ............................................... pag. 41 3. Mihail Gr. Posluşnicu – Istoria musicei la români – partea a IX-a (Lăutarii) .................................................................................................. pag. 96 Capitolul II - Lăutarii şi creaţia muzical-folclorică românească (E.M.P.) ........................................................................................................ pag. 125 1. Nicolae Filimon – Lăutarii şi compoziţiunile lor ................................ pag. 125 2. Teodor T. Burada – Privelişti şi datini populare în Moldova (fragmente) ............................................................................................... pag. 129 1. Gheorghe Ciobanu – Lăutarii din Clejani (fragmente) ....................... pag. 138 Capitolul III – Viaţa şi muzica rromilor reflectate în creaţia cultă românească (E.M.P.) ............................................................................... pag.176 1. George Breazul – Lăutarii ....................................................................pag. 176 2. Gheorghe Ciobanu – Izvoare ale muzicii româneşti (sinteză) .............pag. 204 3. Zeno Vancea –Creaţia muzicală românească - secolele XIX-XX (sinteză) .....................................................................................................pag. 218 Bibliografie selectivă ( E.M.P. şi V.I.)................................................... pag. 242 a. Studii ................................................................................................... pag. 242 b. Articole din reviste .............................................................................. pag. 247
 • 978-973-8263-22-2
 • 252 pagini / Format B5
 • 25 RON

MUZICA VOCALĂ ÎN ŞCOALA PRIMARĂILIE HRUBARU

 • Lucrarea este un îndrumător pentru tinerii învăţători care predau educaţia muzicală în şcoala primară şi doresc construirea unei formaţii corale.Din cuprins: Cântece despre anotimpuri şi natură, Cântece pentru neam şi ţară, Cântece religioase, Colinde şi cântere de iarnă, Cântece din folclorul românesc, Creaţie didactică - exerciţii muzicale
 • 978-606-547-080-4
 • Nr.pag 184 / Format B5
 • 30 lei
Editura „Artes” și tipografia UAGE nu au personalitate juridică, ele aparţin de Universitatea de Arte „George Enescu” Iași,

Str. Costache Negruzzi nr.7-9, edituraartes@gmail.com, 0740 129690, 0755 101095 , CUI 4540925. Copyright © 2016 - Toate drepturile şi obligaţiile aparţin posesorilor drepturilor de autor şi/sau Universităţii de Arte "George Enescu" Iaşi. Design executat sub auspiciile Editurii Artes/Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi.  Sign In © 2020 Universitatea de Arte "George Enescu", Iasi :: artesiasi